1.

بررسی رابطۀ ساختار اکولوژیک شهر نیشابور و الگوی جزایر حرارتی با تأکید بر رهیافت اکولوژی سیمای سرزمین

دوره 70، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 295-308
الهام جعفری؛ هادی سلطانی فرد؛ کاظم علی آبادی؛ هادی کراچی

2.

تحلیل ارتباط دمای سطح زمین و پوشش گیاهی در شکل‌گیری جزیرۀ گرمایی و مخاطرات آن (مطالعۀ موردی: کلانشهر اصفهان)

دوره 9، شماره 4، دی 1401، صفحه 341-354
زهره گلستانی؛ حسین محمدی؛ رضا برنا؛ فریده اسدیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب