1.

ارائه چارچوبی برای تحلیل ظرفیت جذب خوشه‌های نوآوری با رویکرد SNA (مطالعه موردی: ناحیه نوآوری دانشگاه صنعتی شریف)

دوره 16، 1 (شماره ویژه: مدیریت تکنولوژی)، 1403، صفحه 99-116
مهدی محمدی؛ مهدی الیاسی؛ آزاده ساوه شمشکی

2.

ارزیابی تأثیرات جریان توزیع اشتغال بر دگرگونی شبکۀ شهری در مجموعۀ شهری اصفهان با به‌کارگیری روش تحلیل شبکۀ اجتماعی

دوره 11، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 105-128
نیلوفر راست‌قلم؛ داریوش مرادی چادگان؛ احمد شاهیوندی؛ محمود محمدی

3.

ارزیابی ساختاری روابط و تحلیل شبکۀ اجتماعی جوامع محلی در راستای مدیریت مشارکتی مناطق خشک (منطقۀ مورد مطالعه: شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی)

دوره 72، شماره 3، آذر 1398، صفحه 865-878
رویا وزیریان؛ علی اکبر کریمیان؛ علیرضا افشانی؛ محمد تقی دستورانی

4.

تحلیل الگوی ساختاری سرمایۀ اجتماعی درون‌گروهی بهره‌برداران منابع آب (منطقۀ مورد مطالعه: حوزۀ آبخیز پایین دست سد درودزن فارس)

دوره 73، شماره 3، آذر 1399، صفحه 499-511
جمیله سلیمی کوچی؛ علی سلاجقه؛ آرش ملکیان؛ عبدالمطلب رضائی

5.

تحلیل پویایی سرمایۀ اجتماعی در توسعه و توانمندسازی جوامع محلی در مناطق خشک؛ کاربرد تحلیل شبکۀ اجتماعی

دوره 75، شماره 3، آذر 1401، صفحه 333-345
الهام اکبری؛ لیلا عوض پور

6.

تحلیل نهادی مدیریت خشکسالی در حوزه آبریز رودخانه قره چای شهرستان ساوه: کاربردی از تحلیل شبکه اجتماعی

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 1013-1027
امیر علم بیگی؛ محسن ملک لی

7.

ترسیم وتحلیل شبکۀ همکاری میان دانشگاه و صنعت با استفاده از رویکرد تحلیل شبکۀ اجتماعی (مورد مطالعه: دانشگاه هرمزگان)

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 309-328
زهرا سعادت نیا؛ طیبه عباس نژاد؛ حنانه محمدی کنگرانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب