1.

ارزیابی اثر بخشی درس عملیات کشاورزی مورد: دانشکده کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2-40، شماره 4، بهمن 1388
محمدرضا محبوبی؛ ابوالقاسم شریف زاده

2.

آسیب شناسی مراکز آموزش کشاورزی استان همدان

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 669-679
حشمت اله سعدی؛ سمیه لطیفی

3.

بررسی تأثیر هوش عاطفی بر شایستگی‌های کارآفرینانة دانشجویان رشته‌های کشاورزی (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)

دوره 7، شماره 3، آبان 1393، صفحه 407-425
محمد بادسار؛ روح الله رضایی؛ نفیسه صلاحی مقدم

4.

بررسی صلاحیت‌های مورد نیاز اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی برای تدریس در نظام یادگیری الکترونیکی

2-40، شماره 3، آذر 1388
مسعود رضایی؛ حمید موحدمحمدی؛ علی اسدی؛ خلیل کلانتری

5.

تحلیل دستاوردهای مورد انتظار از دوره کارآموزی در آموزش کشاورزی: مورد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

42-2، شماره 4، مهر 1391، صفحه 681-691
ابوالقاسم شریف زاده؛ محمدرضا محبوبی

6.

تحلیل عوامل مؤثر بر تقویت کارآفرینی در دانشجویان از دیدگاه دانش‌آموختگان مراکز آموزش‌عالی علمی کاربردی کشاورزی

2-40، شماره 4، بهمن 1388
بهمن خسروی؛ هوشنگ ایروانی؛ سیدمحمود حسینی؛ حمید موحدمحمدی

7.

تحلیل مشکلات نظام آموزش کشاورزی و رفع آن‏ها از طریق آموزش سیار از دیدگاه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

دوره 42، شماره 2، بهمن 1390، صفحه 209-218
ناهید فروشانی؛ بهمن خسروی پور؛ جعفر یعقوبی

8.

درآمدی بر روش تدریس مشاهده یک دقیقه‌‌ای (OMP ) در آموزش کشاورزی

دوره 53، شماره 3، مهر 1401، صفحه 857-870
ریحانه شاقلی؛ عرفان علی میرزایی

9.

سنجش نگرش کشاورزان زعفرانکار نسبت به تولید و توسعه کشت زعفران و بررسی مسائل و مشکلات آنان (مطالعه موردی شهرستان گناباد)

دوره 36، شماره 3، خرداد 1384
حسن صدیقی؛ امیر احمدپور کاخک

10.

شناسایی انگیزه‏ های کارآفرینانۀ دانشجویان کشاورزی: کاربرد مقیاس‏ بندی چندبعدی

دوره 46، شماره 2، تیر 1394، صفحه 347-362
نعمت اله شیری؛ امیرحسین علی بیگی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.