1.

ارزیابی کارایی مدل‌های مختلف برآورد بار معلق به روش منحنی سنجه در حوزۀ آبخیز سفید رود

دوره 70، شماره 4، دی 1396، صفحه 977-990
صدیقه محمدی؛ علی سلاجقه؛ حسن احمدی؛ جمال قدوسی؛ علی کیانی راد

2.

برآورد بار رسوب معلق و ارزیابی همگنی و ناهمگنی دبی و رسوب (مطالعۀ موردی: حوضۀ آبخیز کسیلیان، مازندران)

دوره 7، شماره 4، دی 1399، صفحه 1099-1112
اکبر نوروزی؛ مهدی پژوهش؛ خدایار عبدالهی؛ اباذر اسمعلی عوری

3.

بررسی کارایی مدل‌های مبتنی بر هوش محاسباتی در برآورد بار معلق رودخانه‌ها (مطالعه موردی: استان گیلان)

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 45-60
مریم اسدی؛ علی فتح‌زاده

4.

تغییرپذیری معادلات سنجۀ رسوب در طول برخی رودخانه های استان های کرمانشاه، کردستان، زنجان و گیلان

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 307-318
جبار هادی قورقی؛ لیلا غلامی؛ ادریس کرمی

5.

کارآیی روش‌های مختلف تفکیک داده در افزایش دقّت و صحّت برآورد رسوب معلق ایستگاه‌ها با استفاده از روش نسبت‌ها در منحنی سنجۀ رسوب (مطالعۀ موردی: بخشی از حوضۀ آبخیز اترک واقع در استان گلستان)

دوره 71، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 457-471
عباسعلی قزل سوفلو؛ محبوبه حاجی بیگلو

6.

مقایسۀ کارایی مدل‌های درختی M5 و برنامه‌ریزی ژنتیک در تخمین بار رسوب معلق رودخانه‌ها

دوره 71، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 173-187
جواد ظهیری؛ حدیث شاهرخی؛ احمد جعفری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب