1.

بررسی اثر عصاره الکلی گیاه .Chelidonium majus L بر ترونت های ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس (Ichthyophthirius multifiliis) در شرایط برون تنی (In vitro)

دوره 75، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 405-417
زهرا علیجانپور؛ هومن رحمتی هولاسو؛ حسینعلی ابراهیم زاده موسوی؛ سید سعید میرزرگر؛ عقیل شریف زاده؛ علیرضا نصیری

2.

کاربرد نویدبخش تنش خشکی به منظور افزایش کیفیت محصول گیاه داروئی مرزه سهندی (Satureja sahendica Bornm) بومی ایران

دوره 49، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 167-177
آناهیتا شریعت؛ قاسم کریم زاده؛ محمد حسن عصاره؛ جواد هادیان


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب