1.

بررسی استلزامات کارکردی نظام نوآوری نانو فناورانه در بخش کشاورزی ایران

دوره 47، شماره 4، دی 1395، صفحه 643-959
روح اله ماقبل؛ کریم نادری مهدیی؛ احمد یعقوبی فرانی؛ مهدی محمدی

2.

بررسی جایگاه اصل منع اختلال درنظام اجتماعی از منظر امام خمینی(ره)

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 95-117
عابدین مومنی؛ جمشید معصومی؛ مهرداد جمشیدیان

3.

تحلیل عاملی سازه های اثر بخشی نظام تولید، انتقال و کاربرد فناوری کشاورزی از دیدگاه خبرگان ترویج

دوره 35، شماره 4، تیر 1383
علی اسدی؛ ایرج ملک محمدی؛ سید محمود حسینی؛ احمد جعفرنژاد

4.

جدایی زیست‌جهان از نظام و شکل‌گیری جامعه نظارتی در نمایشنامه دژ اثر هاوارد بارکر

دوره 23، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 103-122
جلال فرزانه دهکردی؛ سید محمد مرندی؛ یونس شکرخواه

5.

خوانش شلینگ از مسئلۀ همه‌خداانگاری بر مبنای اصل «این‌همانی»

دوره 20، شماره 2، بهمن 1401، صفحه 193-211
احمد عبادی؛ الهام السادات کریمی دورکی

6.

درآمدی بر چیستی و مؤلفه‏های نظام پژوهشی در حوزه علوم دین و معارف اسلامی

دوره 2، شماره 4، مرداد 1385
حسین خنیفر

7.

دیالکتیک تئوری‌ها و عناصر قواعد آمره در حقوق بین الملل

دوره 52، شماره 2، تیر 1401، صفحه 687-708
سیدهادی محمودی؛ فرهاد باقری

8.

فقه و حکومت

دوره 6، شماره 2، مرداد 1389، صفحه 53-83
سید محمد شفیعی مازندرانی

9.

نظام توحید افعالی در آیات و روایات

دوره 51، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 131-145
مجید معارف؛ قاسم فائز؛ حمید مدرسی

10.

نقد و بررسی دیدگاه ابوالبرکات بغدادی درباه چگونگی پیدایش کثیر از واحد

دوره 43، شماره 2، مهر 1389، صفحه 39-57
عین الله خادمی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب