1.

-

دوره 1، شماره 1، مرداد 2007

2.

Identifying the Indicators of the Theory of Planned Behavior in Successful Entrepreneurs of Small and Medium-Sized Enterprises

دوره 13، شماره 3، مهر 2020، صفحه 441-465
Kambiz Talebi؛ Ardalan Tanbakouchian؛ Ali Bozorgi Amiri

3.

اولویت‌بندی عوامل تسهیل‌گر در راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط با استفاده از روش مقدار ترکیبی قضاوت‌ها در محیط فازی

دوره 4، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 167-186
مهدی زیودار؛ امیر محمد قاسمی

4.

بررسی ارتباط بین ویژگی‌های کارآفرینی مدیران با عملکرد در باشگاه‌های ورزشی

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 777-792
گیتی تپه رشی؛ محمدرضا اسماعیلی؛ عبدالرضا امیرتاش

5.

بررسی شاخص‌های معطوف به نیازهای مالی کارآفرینان از طرح تا توسعه (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع مواد غذایی و مواد شیمیایی استان قم)

دوره 4، شماره 3، آذر 1390، صفحه 51-68
حسین خنیفر؛ ناصر جمشیدی؛ محمود رامشینی

6.

بررسی و سنجش ویژگی‌های کارآفرینی دهیاران و تاثیر مهارت‌های فنی و حرفه‌ای بر آن

دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 107-126
حسین ایمانی جاجرمی؛ پیمان پوررجب میاندوآب

7.

پیامدهای مثبت راه ابتکاری احساس در رفتار بازاریابی کارآفرینانه (مورد مطالعه: کارآفرینان نوپای کسب‌وکارهای نانو و بایو فناوری)

دوره 9، شماره 3، آذر 1395، صفحه 415-432
پوریا نوری؛ نرگس ایمانی پور؛ محمد رضا زالی

8.

تطور بازنمایی ویژگی های کارآفرین در سریال های تلویزیونی

دوره 8، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 689-708
زرین زردار؛ عبدالرحمان علیزاده

9.

سنجش و تحلیل ویژگی‌های کارآفرینی دهیاران با تأکید بر عوامل زمینه‌ایِ مؤثر بر آن (مطالعه موردی: دهیاران روستاهای شهرستان میاندوآب)

دوره 1، شماره 1، دی 1389، صفحه 67-96
حسین ایمانی جاجرمی؛ پیمان پوررجب

10.

شناسایی شرایط زمینه ای و مداخله ای در پرورش هوشیاری کارآفرینانه؛ (مطالعه کیفی تجارب زیسته ی بنیان گذاران شرکت های دانش بنیان مشهد)

دوره 16، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 1-13
سید کمال الدین حسینی،؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله؛ محسن نوغانی دخت بهمنی؛ صادق حاتمی

11.

شناسایی موقعیت‌های مثبت اعتمادبه‌نفس بیش‌ازاندازه در کارآفرینان ایرانی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 101-117
پوریا نوری؛ عبدالله احمدی کافشانی؛ نرگس ایمانی پور

12.

طراحی الگوی شکل‌گیری برند فردی کارآفرینان شهر اصفهان

دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 911-933
مجتبی امانی بنی؛ علی نصراصفهانی؛ علی شائمی بزرکی؛ هادی تیموری

13.

طراحی الگوی صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر با توجه به فقه امامیه

دوره 7، شماره 2، اسفند 1384
غلامرضا اسلامی بیدگلی؛ مهدی کاظمیان

14.

مدل‌سازی یکپارچه عوامل مؤثر بر شکست کارآفرینان و پیامدهای مالی، اجتماعی و روانی آن

دوره 12، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 41-59
محمدرضا پارسانژاد؛ سید مصطفی رضوی؛ زینب فروتن

15.

نظریه رشد پنرُزی: مروری سیستماتیک بر ادبیات

دوره 16، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 31-44
رسول نورمحمدی نجف آبادی؛ سید مجتبی سجادیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب