1.

مطالعه ی آزمایشگاهی آب‌شستگی پایین‌دست سرریزهای پلکانی-کنگره‌ای

دوره 49، شماره 6، بهمن و اسفند 1397، صفحه 1227-1241
زهرا کاظم پور لارسری؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ امیر ملک پور اسطلکی

2.

مطالعه آزمایشگاهی تاثیر هندسه سرریزهای کنگره‌ای-ذوزنقه‌ای بر افزایش مقدار اکسیژن محلول آب

دوره 49، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 977-990
ریحانه منصوری؛ مهدی اسمعیلی ورکی؛ مریم نوابیان

3.

مطالعه تاثیراستغراق بر جریان گذری از سرریزهای لبه‌تیز دایر‌ه‌ای

دوره 51، شماره 2، اردیبهشت 1399، صفحه 417-425
خدیجه میرزایی؛ حمیدرضا شیبانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب