1.

ارزیابی فرسایش نهشته های لسی در حوضه آبریز میدان جیق (استان گلستان)

دوره 38، شماره 6، تیر 1386
محمد رضا ثروتی؛ عبدا... مختومی

2.

بررسی اثر اجرای عملیات آبخیزداری بر رواناب و فرسایش خاک (مطالعه موردی: حوضه نخاب بشرویه)

دوره 75، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 299-317
سعیدرضا مؤذنی نقندر؛ فائزه علیخانی؛ ابوذر حاتمی یزد

3.

بررسی عوامل مؤثر بر فرسایش و رسوب‌دهی حوزه آبخیز بابا احمدی خوزستان با استفاده از مدل‌های تجربی MPSIAC و EPM

دوره 4، شماره 0، اسفند 1387
محمد فرجی؛ حسن احمدی؛ محمد مهدوی؛ علی محمدیان‌بهبهانی؛ منوچهر دادخواه

4.

تعیین حوزه‌های آبخیز همگن جهت برآورد فرسایش و رسوب با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل خوشه‌ای (مطالعه موردی: دامنه شمالی البرز)

دوره 69، شماره 2، تیر 1395، صفحه 261-273
نسیم آرمان؛ علی سلاجقه؛ سادات فیض نیا؛ حسن احمدی؛ جمال قدوسی؛ علی کیانی راد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب