1.

انحراف اجتماعی جوانان در آیینة پژوهش‏ها

دوره 28، شماره 2، پاییز 1385
مسعود گلچین

2.

بررسی تأثیر کاربری اراضی شهری در شکل گیری الگوهای فضایی بزهکاری(مطالعۀ موردی: منطقۀ 17 شهرداری تهران)

دوره 46، شماره 1، بهار 1393، صفحه 49-68
فرانک سیف الدینی؛ محسن کلانتری؛ سجاد احمدی

3.

بررسی رابطۀ طرد اجتماعی و بزهکاری در میان دانشجویان دختر دانشگاه یزد

دوره 4، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 265-286
اکبر زارع شاه آبادی؛ مستانه بلگوریان

4.

تأثیر سرمایة اجتماعی بر بزهکاری (مطالعة موردی: جوانان (18 تا 29) بزهکار و عادی شهر کرج)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 563-586
یلدا ایران‌پور؛ عباس شیری؛ شادی عظیم زاده

5.

تحلیل و بررسی ارتباط بین سرمایۀ اجتماعی وکاهش بزهکاری (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دو منطقۀ شهر اصفهان)

دوره 7، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 215-230
سید محمود میرخلیلی؛ مسعود حیدری

6.

توسعه شهرها و ضرورت پیشگیری وضعی از بزهکاری

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387
سید محمود میر خلیلی

7.

چالش‌های عاطفی خانواده و تأثیر آن بر بزهکاری کودکان (مطالعه میدانی کودکان حاضر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان)

دوره 1، شماره 1، بهار 1395، صفحه 25-50
حسین پورمحی آبادی؛ سید سیامک زند رضوی

8.

سیاستگذاری جنایی از کنترل درونی تا کنترل بیرونی جرم

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 103-121
عباس شیری

9.

سرمایه اجتماعی خانواده و بزهکاری

دوره 6، شماره 2، تابستان 1387
اکبر علیوردی¬نیا؛ محمود شارع¬پور؛ مهدی ورمزیار

10.

عوامل حفظ و توسعۀ سرمایۀ اجتماعی خانواده در پیشگیری ازبزهکاری اطفال و نوجوانان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 213-231
سید محمود میرخلیلی؛ علی عسگری مروت؛ مسلم واحدی

11.

مبانی فقهی مدیریت خطر در مقابله با بزهکاری

دوره 14، شماره 1، بهار 1397، صفحه 25-53
مسعود حیدری؛ سید محمود میرخلیلی

12.

مقایسه و ارزیابی سطوح تأثیر دینداری بر ارتکاب گونه‌های مختلف جرایم در میان افراد بزهکار و بهنجار (موردپژوهی منطقۀ سیستان)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 693-736
داود سیفی قره یتاق؛ ابوالفتح خالقی

13.

ممنوعیت خودکشی از دیدگاه فقه اسلامی

دوره 6، شماره 1، بهار 1389، صفحه 39-53
سید محمد شفیعی‌مازندرانی

14.

نقش مدیریت خشم در پیشگیری از جرایم

دوره 13، شماره 11، تابستان 1397، صفحه 119-139
سعید جلالیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.