1.

اثربخشی آموزش مبتنی بر شفقت بر کاهش آشفتگی هیجانی زنان دارای تجربه خیانت زناشویی

دوره 12، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 299-313
افسانه آقایی؛ سحر خانجانی وشکی؛ شیما پاشا

2.

اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف‌پذیری شناختی و عزت‌نفس زنان آسیب‌دیده از خیانت زناشویی

دوره 13، شماره 4، 1401، صفحه 203-216
علی حسین زاده اسکویی؛ سحر صمدی کاشان؛ محمد صادق زمانی زارچی؛ رضوانه اسدی اسدآباد؛ مریم بختیاری

3.

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی زنان آسیب دیده از خیانت

دوره 10، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 73-82
سحر صمدی کاشان؛ منصوره حاج حسینی؛ احمد به پژوه؛ محمد صادق زمانی زارچی

4.

تبیین تجارب رفتاری و مقابله‌های روان‌شناختی زنان قربانی رابطۀ فرازناشویی: یک تحقیق کیفی

دوره 12، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 251-269
محمد حسن آسایش؛ الهه گلپاشا؛ فهیمه باهنر

5.

تدوین درمان ذهن‌آگاهی دلبسته‌محور و ارزیابی اثربخشی آن بر کیفیت عشق و همدلی در زنان با تجربۀ خیانت زناشویی

دوره 13، شماره 2، 1401، صفحه 303-323
معصومه شمسی؛ داوود تقوایی؛ حسین داوودی

6.

عوامل شکل‌گیری خیانت زناشویی در ایران؛ مطالعه فراترکیب

دوره 12، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 33-74
محمدحسین شریفی ساعی؛ تقی آزاد ارمکی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب