1.

ارائه چارچوب خدمات توسعه کسب‌وکار (BDS) شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور

دوره 16، شماره 5 (ویژه نامه)، اسفند 1402، صفحه 71-95
محمد خادمی کله لو؛ سید محمد صاحبکار خراسانی؛ میلاد پور زارع

2.

استراتژی برای تغییر باورهای ایده پردازی کارآفرینان؛ یک مرور نظام مند

دوره 17، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 1-33
تهمینه احسانی فر؛ قنبر محمدی الیاسی؛ الهه حجازی؛ احسان چیت ساز

3.

باز بودن در نوآوری فرایند: مرور سیستماتیک ادبیات و ارائه مسیرهای پژوهشی آتی

دوره 14، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 158-139
سعید نیّری؛ سیدرضا حجازی؛ کمال سخدری

4.

بازنمایی و تبیین نقشه دانش دیدگاه منبع محور از منظر فرصت‌های کارآفرینانه

دوره 16، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-19
مهدی جعفرزاده

5.

بررسی مؤلفه های برنامه ریزی مشارکتی با رویکرد تاب آوری اجتماعی: مرور سیستماتیک

دوره 55، شماره 3، آبان 1402، صفحه 1-14
مژده باستانی؛ فاطمه محمد نیای قرائی؛ مریم استادی؛ محمد رضا رضایی

6.

تسهیل سرمایۀ اجتماعی در باشگاه‏های ورزشی‌ـ تفریحی تحلیل روابط با رویکرد DEMATEL

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 209-232
بهنام نقی پور گیوی؛ عبدالله روزفراخ؛ فاطمه نادریان؛ سیده ناهید شتاب بوشهرى

7.

جایگاه خانواده در تحقیقات سواد رسانه ای در ایران: مرور سیستماتیک

دوره 14، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 112-128
داوود مهرابی

8.

چالش های پیش روی توسعه مدل های کسب و کار فین تک؛ مرور سیستماتیک ادبیات

دوره 16، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 35-48
ندا رمزباری؛ علیرضا فضل زاده؛ سجاد نقدی؛ ,وحید احمدیان

9.

رویکرد سرزمینی به توسعة روستایی ایران (مروری سیستماتیک)

دوره 15، شماره 2، مهر 1402، صفحه 221-241
علی خدادادی؛ مهدی پورطاهری؛ مرتضی توکلی

10.

سیاستگذاری اینترنت: مرور سیستماتیک رویکردهای حکمرانی پلتفرم‌های آنلاین و رسانه‌های اجتماعی

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 59-79
حسین حسنی؛ عبدالحسین کلانتری

11.

شناسایی عوامل جامعه شناختی مؤثر بر مصرف انرژی خانگی (مروری سیستماتیک بر مطالعات حوزۀ انرژی در ایران)

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 305-345
الهه سادات اکبرنیا؛ صادق صالحی؛ علی اصغر فیروزجائیان؛ غلامرضا حیدری

12.

شناسایی عوامل مؤثر در توسعة ورزش قهرمانی با رویکرد سنتز پژوهی: رهیافت فراترکیب

دوره 15، شماره 2، تیر 1402، صفحه 218-202
بهنام نقی پور گیوی؛ عبدالله روزفراخ

13.

شناسایی عوامل مرتبط با پایداری ازدواج در مطالعات ایرانی (1388-1398)

دوره 7، شماره 3، 1400، صفحه 261-277
محمد ثناگویی زاده

14.

شناسایی و اولویت‌بندی عوامل روان‌شناختی اثرگذار بر فرایندهای منابع انسانی سطح مقدماتی مدل 34000 منابع انسانی: یک مطالعه آمیخته

دوره 15، شماره 3، 1402، صفحه 472-511
نوری کعب عمیر؛ فریبرز رحیم نیا

15.

علم‌سنجی و مرور سیستماتیک متون نظری جهانی در حوزه پیاده‌سازی و اجرای طرح‌های توسعه شهری

دوره 11، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 173-200
امیر حسین بخشی؛ احمد خلیلی

16.

مروری سیستماتیک بر مطالعات رشد کسب‌وکار

دوره 16، شماره 5 (ویژه نامه)، اسفند 1402، صفحه 289-303
پریسا رسولیان؛ کامبیز طالبی؛ مجتبی امیری

17.

مطالعات خانه‌های دوم در ایران: مروری سیستماتیک بر وضعیت ساختاری و محتوایی مقاله‌های علمی- پژوهشی و ارائه مسیرهای پژوهشی آتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آذر 1402
مریم قربان پور؛ رضا خیرالدین؛ سید عبدالهادی دانشپور

18.

مفهوم‌پردازی "کنش کارآفرینانه"

دوره 12، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 241-260
ابوالقاسم عربیون؛ علی مبینی دهکردی؛ نیلوفر سلاجقهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب