1.

ارائۀ مدل مفهومی روش‌شناسی آینده‌پژوهی اسلامی

دوره 16، شماره 4، دی 1397، صفحه 951-972
محسن منطقی؛ محسن الویری؛ جعفر رحمانی؛ رضا ابروش

2.

اقتصاد کینز و اقتصاد نهادگرا قرابت‌های فلسفی، نظری و عملی

دوره 48، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 159-178
محمود مشهدی احمد؛ محمود متوسلی؛ علی طیب نیا

3.

بازتاب معرفت شناسی مدرن و پسامدرن در داستان کوتاه: شرحی تمثیلی از دو داستان کوتاه

دوره 16، شماره 63، دی 1390، صفحه 123-138
علیرضا مهدی پور

4.

بررسی تطبیقی مبانی نظریه ایجاد دانش با استفاده از فرایند تبدیل دانش در سازمان‌ها

دوره 10، شماره 25، تیر 1391، صفحه 115-144
عبدالحسین خسروپناه؛ رضا ابروش

5.

به سوی تدوین یک چارچوب فرانظری برای اسلامی‏سازی علوم انسانی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 7-30
عباس قنبری باغستان

6.

پارادایم‌شناسی تاریخ‌نگاری باستانی پاریزی

دوره 8، شماره 1، اسفند 1395، صفحه 37-56
محمد علی رنجبر

7.

تأثیر مبانی معرفت‌شناختی ویتگنشتاین بر ایزوتسو در تحلیل معنایی مفاهیم اخلاقی- دینی قرآن

دوره 47، شماره 2، مهر 1393، صفحه 285-300
محمد حسین لطفی

8.

جان هیک و اعتبار معرفت‌شناختی تجربۀ دینی

دوره 15، شماره 4، دی 1397، صفحه 823-844
فرهاد عمورضایی؛ حسن قنبری

9.

چشم انداز، رئالیسم علم‌گرایانه و تغییرات اقلیمی در رمان خورشیدی

دوره 26، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 244-275
سید محمد مرندی؛ زهره رامین؛ محمدباقر شعبان پور

10.

درآمدی بر تعریف فلسفۀ فقه و ساختار مسائل آن

دوره 16، شماره 4، دی 1398، صفحه 543-569
محمدرسول آهنگران؛ زهرا نجفی

11.

دوگانه‌انگاری از نظر دکارت و مولوی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 199-218
علی مرتضی زندی؛ ابراهیم رحیمی زنگنه؛ خلیل بیگ‌زاده

12.

دیدگاه معرفت‌شناختی فخررازی و خواجه نصیرالدین طوسی در باب کلی‌ها

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 149-164
داریوش بابائیان؛ محمد سعیدی مهر؛ حسین هوشنگی

13.

روش‌شناسی ‌جلال ‌‌آل ‌احمد

دوره 3، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 107-91
محمدرضا جوادی‌یگانه؛ فرشاد مهدی‌پور

14.

روش شناسی فارابی در علوم اجتماعی و فرهنگی

دوره 4، شماره 2، مهر 1393، صفحه 287-312
حسین داد بیانی؛ حمید پارسانیا

15.

رویکردشناسی فلسفی و معرفتی جریان سلفی‌گری

دوره 8، شماره 11، بهمن 1390، صفحه 131-160
سیدباقر سیدنژاد

16.

رویکرد معرفت شناختی در اثبات عقل مفارق در سنت اسلامی: تحلیل انتقادی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 166-147
مرتضی متولی

17.

رویکردهای مختلف نسبت به رابطه علم و دین

دوره 2، شماره 4، مرداد 1385
علی‌نقی امیری

18.

فمینیسم و چالش‌های تاریخی در جریان‌های فکری انسان‌شناختی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 125-145
لادن رهبری؛ نادر رزاقی؛ حیدر جانعلی‌زاده

19.

کاربرد استعاره در معرفتشناسی سهروردی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 81-61
زینب زرگوشی؛ رضا رضازاده؛ مجید ضیایی

20.

کنکاشی در باب اهمیت رویکردهای بدیل اقتصادی: تأملی در ضرورت‌های فلسفی و کاربردی

دوره 46، شماره 2، آبان 1390، صفحه 193-219
محمود متوسلی؛ محمود مشهدی احمد

21.

مبانی معرفت‌شناختی و الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت

دوره 13، شماره 2، تیر 1395، صفحه 269-296
حمیدرضا شاکرین

22.

مسألة اذهان دیگر و راه حل تمثیلی

دوره 40، شماره 3، آبان 1387
محمد سعیدی مهر؛ معصومه سهرابی

23.

مشکله‌ معرفت‌شناختی شناخت غرب (پژوهشی تاریخی-گفتمانی به سه نسل از غرب‌گرایان و غرب‌ستیزان ایرانی به غرب)

دوره 2، شماره 4، اسفند 1390، صفحه 109-136
مسعود درّودی

24.

معرفت‌شناسی گزاره‌های اخلاقی بر مبنای نظریۀ ادراکات اعتباری علامه طباطبایی

دوره 48، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 99-120
محمد مهدی کمالی؛ رضا اکبریان

25.

معرفت‌شناسی هزل تعلیمی در آثار سنایی غزنوی

دوره 6، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 143-160
نرگس اسکویی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب