1.

تغییرات کارکردی یاسا در دو دوره «مغولان اولیه» و و «ایلخانان»

دوره 3، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 51-68
رزگار برفروخت

2.

تغییرات کارکردی مؤثّر بر جمعیّت پذیری، بخش شاندیز مشهد

دوره 44، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 173-190
حمید شایان؛ مهدی مودودی

3.

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر تغییرات کارکردی نواحی روستایی استان قم

دوره 5، شماره 1، تیر 1392، صفحه 181-209
محمدعلی احمدی شاپورآبادی؛ احمد تقدیسی؛ محمدرضا رضوانی

4.

شهر گریزی و تغییرات کارکردی در نواحی روستایی شمال تهران

دوره 39، شماره 7، شهریور 1386
محمد رضا رضوانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب