1.

آسیب‌شناسی اجرای سیاست‌های مبارزه با مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران

دوره 9، شماره 2، 1402، صفحه 41-53
حمیدرضا ملک‌ محمدی؛ احمد دهقانی

2.

آسیب شناسی ساختمان

دوره 1، شماره 26، شهریور 1385
دکتر محمدجواد ثقفی

3.

آسیب شناسی ساختمان آسیب های ناشی از مراحل اجرا و نظارت در ساختمان های خسار دیده از زلزله بم

دوره 17، شماره 17، فروردین 1383
دکتر محمد جواد ثقفی

4.

اثر موسیقی و اجرای آن در زیبایی‌شناسی پدیدارشناختی رومن اینگاردن

دوره 2، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 8-20
محمدامین خلیلیان

5.

امکان‌‌های مفهوم اجرا در سینما

دوره 2، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 88-101
عارف هوشمندنیا

6.

انسداد تحت‌فشار: اثر سطح مهارت و نوع فشار بر اجرای مهارت دریبل فوتبال

دوره 11، شماره 4، اسفند 1398، صفحه 459-475
ابوالفضل اسماعیلی؛ شیلا صفوی همامی؛ احمدرضا موحدی

7.

بررسی اثراثت کالبدی اجرای طرح های هادی روستایی مطالعه موردی غرب گیلان

دوره 22، شماره 22، تیر 1384
دکتر نورالدین عظیمی؛ مجید جمشیدیان

8.

بررسی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 123-138
حسن رنگریز؛ مهدی خیراندیش؛ سلیمه لطیفی جلیسه

9.

تأثیر انتظارات بهبودیافته بر عملکرد مهارت پرتاب آزاد بسکتبال تحت‌فشار پس از یک‌شب بی‌خوابی

دوره 1402، دی، دی 1402
سارا چاهیان بروجنی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهام حاتمی شاه میر

10.

تأثیر خودکنترلی دشواری تکلیف بر یادگیری پات گلف: اثر تسهیل کننده تمرین خودکنترل بر تنظیم نقطه چالش

دوره 9، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 639-656
مجتبی جلالوند؛ عباس بهرام؛ افخم دانشفر؛ سعید ارشم

11.

در آمدی بر سیاستگذاری عمومی

دوره 52، شماره 0، تیر 1380
دکتر مجید وحید

12.

روش شناسی برنامه ریزی محیط زیستی محلی با مشارکت مردم(به شکل یک سیستم مدیریت محیط زیست)

دوره 31، شماره 37، فروردین 1384
شهرزاد فریادی

13.

رویکرددی تلفیقی از مثلث های اتزیونی و هیرشمن در اجرا وارزیابی سیاست ها

دوره 67، شماره 0، فروردین 1384
دکتر حمیدرضا ملک محمدی

14.

شناسایی کارکردها و کژکارکردهای سرمایه اجتماعی در اجرای خط‎مشی‌های جمعیت در ایران

دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 127-144
علیرضا متقی؛ مجتبی امیری؛ عباس نرگسیان

15.

شناسایی و اجرای آرای داوری کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی‏ بین‌المللی چین-سیتک

دوره 52، شماره 3، آبان 1401، صفحه 579-600
سیما علوی حجازی؛ محمود جلالی؛ مریم قربانی فر

16.

طراحی مدل اجرای خط‌مشی‌های قضایی در نهاد قضایی کشور

دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 129-164
رقیه کشوریان آزاد؛ اکبر اعتباریان خوراسگانی؛ مهربان هادی پیکانی؛ مجتبی شاهنوشی

17.

کنوانسیون نیویورک و رژیم اجرایی آن

دوره 2، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 52-87
لعیا جنیدی

18.

مراجع دولتی پاسخ دهی به پدیده مجرمانه در سیاست جنایی اسلام

دوره 55، شماره 0، فروردین 1381
دکتر سید محمد حسینی

19.

مطالعۀ تطبیقی شناسایی و اجرای احکام محاکم خارجی در کنوانسیون 2019 احکام لاهه و حقوق ایران

دوره 13، شماره 2، مهر 1401، صفحه 493-514
محمد حسین تقی پور درزی نقیبی؛ علی سلیمانی اندرور

20.

«نحوه و قلمرو اجرای دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس»

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 217-231
سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی

21.

نقش اشیل در شکل‌گیری و ارتقاء طراحی صحنه تئاتر یونان باستان از یک نمایشنامه‌نویس تا یک صحنه‌پرداز حرفه‌ای

دوره 25، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 41-50
پیام فروتن یکتاسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب