1.

اندیشه و جایگاه زن در عرص? هنر جدید با نظری بر آثار باربارا کروگر و عکاسی تألیفی

دوره 3، شماره 2، دی 1390، صفحه 25-38
علیرضا بهارلو؛ صدیقه آقایی؛ ابوالقاسم دادور

2.

تأملاتی بر چرایی پیدایش عکاسی و سرآغاز آن

دوره 21، شماره 2، آذر 1395، صفحه 39-46
زانیار بلوری؛ محمد ستاری

3.

تبیین مرزهای بین عکاسی واقع‌گرایانه، انتزاعی و تجریدی

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386
دکتر زهرا رهبرنیا؛ سمیه مهریزی ثانی

4.

تحلیل تاریخی- انتقادی دیدمان‌های غالب جنسیت در دورة پهلوی: یک روانکاوی اجتماعی

دوره 2، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 37-63
حسن زین الصالحین؛ حسن بلخاری قهی

5.

خوانش جنسیتی از چهارمین و پنجمین دوره پوسترهای تبلیغاتی انتخابات شورای شهر در سه شهر تهران، شیراز و اهواز

دوره 13، شماره 3، مهر 1400، صفحه 467-490
پیام اکرمی‌پور؛ نفیسه شریفی

6.

سرآغاز عکاسی در ایران (درآمدی انتقادی بر تاریخ عکاسی ایران در دوره‌ی ناصری)

دوره 25، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 125-134
حسن زین الصالحین؛ نعمت‌الله فاضلی

7.

سیاست و بازنمایی* (بررسی نقش ایدئولوژیک دوربین عکاسی و عکس در دوره‌ی پهلوی)

دوره 20، شماره 3، آذر 1394، صفحه 79-92
حسن زین‌الصالحین؛ نعمت‌الله فاضلی

8.

شمایل‌شناسی تصویر زن در دورة قاجار با تأکید بر سفرنامه‌ها، نگارگری‌ها و عکس‌های برجای‌مانده از این دوره

دوره 10، شماره 4، دی 1397، صفحه 577-594
ساره طهماسبی زاده؛ محمدابراهیم زارعی

9.

"طراح گرافیک و طراحی فرهنگ" در ایران صنعتی و پساصنعتی

دوره 2، شماره 42، تیر 1390، صفحه 75-85
زهرا رهبرنیا؛ آذین حسینی زاده

10.

مطالعه پنجره‌های آشپزخانه‌های محلة کیانشهر با دو رویکرد عکاسی و انسان‌شناسی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 7-25
امیلیا نرسیسیانس؛ مریم کمار

11.

"مطالعه تاثیر عکاسی بر نقاشی های بنای صارم الدوله کرمانشاه در دوره ناصرالدین شاه قاجار "

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 129-159
الهه پنجه باشی؛ مهناز حسن پور

12.

مقایسه تطبیقی عکس طراحی شده در اینستاگرام و عکس‌مفهومی با توجه به آرای لِو مانویچ

دوره 27، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 115-124
محمد خدادادی مترجم زاده؛ پرستو کشاورز

13.

نشانداری معنایی (انضمامی) در عکس با نگاهی به عکس‌های روایی دوئین مایکلز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 03 بهمن 1402
محمد شمخانی؛ مصطفی گودرزی

14.

نقد تکوینی عکس ( بررسی امکان و شیوة کاربرد نقد تکوینی در عکاسی )

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 59-70
محمدعلی بیدختی؛ حبیب الله آیت اللهی؛ اکبر عالمی؛ بهمن نامورمطلقسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب