1.

آتلیه های فضانگاری و نقش آنها در آموزش معماری

دوره 15، شماره 15، مهر 1382
دکتر علی اصغر ادیبی

2.

ارزیابی پیوستگی بین تصویر و متن در کتاب های آموزش زبان انگلیسی

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 269-289
علی روحانی؛ بشیر جم؛ زهرا زهرا جمشیدزاده

3.

استثناهای حق تصویر

دوره 9، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 451-472
عباس میرشکاری

4.

بدن زنان در تصاویر کتاب‌های درسی پس از انقلاب: بازنمایی و سیاست

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 41-67
علی جعفری

5.

بررسی تصاویر شعری «بنفشه» در ادبیات فارسی

دوره 10، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 133-153
علیرضا نبی لو

6.

بررسی حکم فقهی مجسمه سازی

دوره 72، شماره 0، دی 1381
رضا الهامی

7.

برندینگ ملت و تصویرسازی ملی؛ دریچه‌ای میان‌رشته‌ای برای مطالعات علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

دوره 49، شماره 4، دی 1398، صفحه 999-1020
آرش بیداله خانی

8.

بیکرانگی تصویر و کران‌مندی زبان در نقش برجسته‌های ساسانی

دوره 25، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 109-116
ندا اخوان اقدم؛ شهاب پازوکی

9.

تحلیل خوانش تصویری مولوی و سهروردی از مفهوم اسارت پرندۀ روح (داستان‌های پرندگان در مثنوی و رساله‌های تمثیلی)

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 23-42
مریم حق شناس؛ داود اسپرهم

10.

تحلیل ساختاری نقد نقاشی

دوره 19، شماره1، خرداد 1393، صفحه 5-12
محمدرضا ابوالقاسمی

11.

تشخیص و تصویرآفرینی آن در دعاهای امام سجاد علیه السلام

دوره 7، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 177-196
محمد حسن فوادیان؛ موسی عربی

12.

تصویر، ایماژ (پی انگاره) و ادراک بصری

دوره 23، شماره 2، تیر 1397، صفحه 5-12
عارفه صرامی؛ اصغر فهیمی فر

13.

تصویر پردازی هنری در شعر حسین بن ضحاک (بررسی موردی خمریات)

دوره 11، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 83-100
محسن محمدی؛ محمد ابراهیم خلیفه شوشتری

14.

تعامل تصویر، حرکت و زمان در معماری و سینما با توجه به نظریات ژیل دلوز

دوره 28، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 31-42
فاطمه خوشاب؛ سید یحیی اسلامی

15.

تغییرات زاویه دید و همبستگی آن با دگرگونی های معنایی در هنرهای دیداری

دوره 3، شماره 46، آذر 1390، صفحه 5-14
مهرداد صدقی؛ حبیب الله آیت اللهی؛ مصطفی گودرزی

16.

جمـال هنـری قـرآن

دوره 33، شماره 33، اسفند 1386
حجت الا سلام دکتر سیدعلی محمد یثربی

17.

حق تصویر

دوره 15، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 149-174
عباس میرشکاری

18.

حق جلوت

دوره 49، شماره 3، مهر 1398، صفحه 523-542
عباس میرشکاری

19.

رویکرد ارتباطی و روش سمعی بصری: تقابل دیدگاه های آموزشی

دوره 10، شماره 23، فروردین 1384
ماندانا صدرزاده

20.

صورت‌های افلاطونی و ارسطویی فلسفه فیلم

دوره 3، شماره 2، مهر 1391، صفحه 5-12
مهدی ازهری راد؛ علی شیخ مهدی؛ رضا افهمی

21.

مقایسه ی تطبیقی سیمای زن در داستان های هزارویک شب و نگاره های صنیع الملک نقاش

دوره 1، شماره 2، بهمن 1388
مریم حسینی؛ فهیمه زارع زاده

22.

موادّ تصویر و دو کاربرد آن: لحن و وجوه‌کنایی

دوره 9، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 59-75
زهیر نادعلی زاده؛ ناصر رحیمی

23.

نگاهی تازه به تشبیه تفضیل

دوره 1، 3-5، اردیبهشت 1390، صفحه 259-275
دکتر امید مجد؛ سعید مهدوی¬فرسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب