1.

از خراسانی تا نیمایی - انسان

دوره 2، شماره 11، دی 1399

2.

آغاز و انجام شعر در دیدگاه پدیدارشناسانۀ هایدگر

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 101-120
عنایت الله شریف پور؛ فرح ابوطالبی؛ مسعود باقری

3.

انتقال آوایی شعر فرانسه در رسم‌الخط فارسی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 1167-1180
عباس فرهادنژاد

4.

بررسی ادراک واقعیت در اندیشۀ ناصرخسرو (بر پایۀ نظریۀ خودشکوفایی آبراهام مزلو)

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 41-75
رضا جلیلی؛ مهدی نوروز

5.

بررسی استعارۀ تهکّمیّه در غزلیات حافظ

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 61-72
احمد ذاکری

6.

بررسی ساختار موسیقایی اشعار حافظ ابراهیم

دوره 4، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 21-46
رسول دهقان ضاد؛ آزاده میرزایی تبار

7.

بررسی شیوه بیانی تکنیک متامورف در بازنمایی تخیل شاعرانه در انیمیشن

دوره 21، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 25-32
فرزانه قبادی؛ محمد رضا حسنائی

8.

بررسی نمودهای مذهبی در شعر عهد قاجار

دوره 42، شماره 2، پاییز 1389، صفحه 99-115
شیرزاد طایفی

9.

بررسی و توصیف نظام عروضی در زبان‌های روسی و فارسی

دوره 4، شماره 2، زمستان 1394، صفحه 87-98
زینب صادقی سهل‌آباد؛ ملیحه‌‌ جز‌‌سید‌‌محمد‌‌حکیم

10.

بسترهای مقاومت در اشعار محمدعلی شمس الدین

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 185-204
محمد صالح شریف عسکری؛ لیلی اصل رکن آبادی

11.

تأثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر

دوره 13، شماره 50، زمستان 1387
سیدجمال موسوی شیرازی

12.

تأثیر فشارۀ عاطفی بر ناپایداری معنای عنوان در نسبت بینامتنی با متن در شعر «پیغام» از مهدی اخوان ثالث

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 103-123
ساره زیرک؛ مهرنوش کاشانی منصور

13.

تأثیر قرآن برشعرابن نباته

154-153، شماره 0، بهار 1379
دکتر ابوالحسن امین مقدسی

14.

تأملی در مفاهیم، نگرش ها و اشارات اساطیری شعر معاصر فارسی

8و7و6، شماره 0، تابستان 1381
دکتر عزیزالله جوینى؛ دکتر مهدى خادمى کولایى

15.

تحلیلی روانشناختی از زندگی "ابن الرومی " علی بن عباس بن گریگور یوس

3و4، شماره 164، پاییز 1381
دکتر جواد سعدون زاده

16.

تحلیل هجویۀ سیاسی شاعران اندلس

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 519-534
حسین حدیدی

17.

تحلیل و بررسی نوستالژی در اشعار برگزیدۀ فدوی طوقان

دوره 22، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 569-585
سولماز مظفری؛ مرتضی جعفری؛ شهلا رستمی

18.

«تصدیر» و نقد آرای بدیعیان دربارۀ آن

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-20
تقی پورنامداریان؛ روح الله هادی؛ زیبا اشراقی

19.

تصویرهای زنجیره‌ای در شعر شفیعی‌ کدکنی

دوره 9، شماره 1، بهار 1399، صفحه 85-101
سعید کریمی قره‌بابا

20.

جاذبه های موسیقایی برخی مضامین خاقانی و پرتو آن در شاعران (مولوی ‘ سعدی و حافظ)

54و55، شماره 3، پاییز 1383
دکتر عباس کى منش

21.

جفری چاسرو قصه های کنتربری

دوره 155، شماره 0، پاییز 1379
دکتر جاوید قیطانچی

22.

چگونه اشعار ذوقافیتین یا تشریع سرودم

دوره 53، شماره 1، بهار 1382
ضیاء ساحلى

23.

خاقانی و ایماژیسم

دوره 7، شماره 1، تابستان 1396، صفحه 113-131
سید جواد مرتضایی؛ سید محسن حسینی وردنجانی

24.

خوانش فمنیستی-اگزیستانسیالیستی مجموعه «أنظر إلیک» مرام المصری

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 91-107
فرهاد رجبی؛ فاطمه پرچگانی

25.

خورنق کاخ بهزاد

دوره 15، شماره 15، پاییز 1382
علی اصغر شیرازی

اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.