1.

ارزیابی ادراک شهروندان از توسعه گردشگری شهری و اثر آن بر شادمانی ذهنی نمونه موردی کلانشهر مشهد

دوره 6، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 107-120
یونس غلامی؛ مریم خاکی؛ سمانه صادقیان؛ سیده فاطمه قاسمپور

2.

ارزیابی بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد بازآفرینی شهری (مورد شهر میاندوآب)

دوره 55، شماره 3، آبان 1402، صفحه 115-139
نوبخت سبحانی؛ حسن حکمت نیا؛ فرشته فخار تازه یزدی؛ سینا سلمان زاده

3.

بررسی دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری روستاها و تشکیل روستا- شهر مورد: آلارد و پرندک

دوره 41، شماره 2، آذر 1387
مهدی قرخلو؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ محمد اسکندری نوده

4.

تجزیة ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی

دوره 48، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-12
اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی

5.

تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص های مسکن شهری در ایران

دوره 23، شماره 23، مهر 1384
دکتر محمد مهدی عزیزی

6.

تحلیل تأثیر نوع تعاونی روستا- شهری بر توسعه پایدار منطقه ای(مورد مطالعاتی : تعاونی های فعال خوانسار، استان اصفهان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اردیبهشت 1402
حمیده سادات آقامیری؛ زهره فنی

7.

تحلیل نابرابری فضایی در محیط های پیرا- شهری

دوره 28، شماره 28، اسفند 1385
دکتر زهره دانشپور

8.

تحلیل هزینه- فایده انتقال آب از سد سیبویه‌(سیوند) به‌شهرستان ارسنجان - استان فارس

دوره 41، شماره 2، تیر 1385
مرتضی حسن شاهی؛ رحمان خوش اخلاق

9.

شهر گریزی و تغییرات کارکردی در نواحی روستایی شمال تهران

دوره 39، شماره 7، شهریور 1386
محمد رضا رضوانی

10.

ظرفیت سازی در شهرهای متوسط و توسعه فضایی منطقه ای

دوره 12، شماره 12، دی 1381
دکتر حمیده محمدزاده تیتکانلو

11.

مقدمه ای بر شناخت مثلث بهینه‌گی در سیاستگذاری جدید شهری

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 289-298
حمیدرضا ملک محمدی

12.

نقش و عملکرد شهرهای کوچک در توسعه روستایی با استفاده از روش تحلیل شبکه مورد: دهستان رونیز(شهرستان استهبان)

دوره 39، شماره 9، بهمن 1386
محمد رضا رضوانی؛ علی گلی؛ سعید رضا اکبریان رونیزیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب