1.

ارائه مدل اکتشافی ـ تجربی عوامل بازدارنده تحقق‌پذیری طرح‌های جامع شهری مورد: کلان‌شهر شیراز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1398
جهان بین میرزایی؛ یعقوب پیوسته گر؛ حسین کلانتری خلیل آباد

2.

ارزیابی ادراک شهروندان از توسعه گردشگری شهری و اثر آن بر شادمانی ذهنی نمونه موردی کلانشهر مشهد

دوره 6، شماره 1، بهار 1398، صفحه 107-120
یونس غلامی؛ مریم خاکی؛ سمانه صادقیان؛ سیده فاطمه قاسمپور

3.

بررسی اثرات توسعه شهری و روستایی بر میزان مصرف انرژی در شهرستان تبریز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1399
ابوالفضل قنبری؛ موسی واعظی

4.

بررسی دگرگونی در ساختار کالبدی و معماری روستاها و تشکیل روستا- شهر مورد: آلارد و پرندک

دوره 65، شماره 65، پاییز 1387
مهدی قرخلو؛ حسین کلانتری خلیل آباد؛ محمد اسکندری نوده

5.

تجزیة ضریب جینی در ایران بر حسب مناطق شهری و روستایی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-12
اسمعیل ابونوری؛ آرش خوشکار؛ پدرام داودی

6.

تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص های مسکن شهری در ایران

دوره 23، شماره 23، پاییز 1384
دکتر محمد مهدی عزیزی

7.

تحلیل نابرابری فضایی در محیط های پیرا- شهری

دوره 28، شماره 28، زمستان 1385
دکتر زهره دانشپور

8.

تحلیل هزینه- فایده انتقال آب از سد سیبویه‌(سیوند) به‌شهرستان ارسنجان - استان فارس

دوره 41، شماره 2، تابستان 1385
مرتضی حسن شاهی؛ رحمان خوش اخلاق

9.

شهر گریزی و تغییرات کارکردی در نواحی روستایی شمال تهران

دوره 39، شماره 7، تابستان 1386
محمد رضا رضوانی

10.

ظرفیت سازی در شهرهای متوسط و توسعه فضایی منطقه ای

دوره 12، شماره 12، زمستان 1381
دکتر حمیده محمدزاده تیتکانلو

11.

مقدمه ای بر شناخت مثلث بهینه‌گی در سیاستگذاری جدید شهری

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 289-298
حمیدرضا ملک محمدی

12.

نقش و عملکرد شهرهای کوچک در توسعه روستایی با استفاده از روش تحلیل شبکه مورد: دهستان رونیز(شهرستان استهبان)

دوره 39، شماره 9، زمستان 1386
محمد رضا رضوانی؛ علی گلی؛ سعید رضا اکبریان رونیزیContact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.