1.

اسطوره‌ی «تحلیل گفتمان»

دوره 25، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 235-256
سعید وصالی؛ سارا رحیمی

2.

تجربه گرایی و رفتار انسانی

37و38، شماره 0، مهر 1376
دکتر علی اکبر فرهنگی

3.

ثبوت و اثبات

دوره 62، شماره 0، دی 1382
دکتر منوچهر توسلی جهرمی

4.

جایگاه حقوق بشر در نظریه های روابط بین الملل

دوره 38، شماره 4، دی 1387
نسرین مصفا؛ نبی الله ابراهیمی

5.

رژیم های بین المللی عدم اشاعه و کنترل صادرات در نظریه های روابط بین الملل

دوره 42، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 167-182
غلامحسین دهقانی

6.

رویکردی نظری به‌علت توسعۀ روابط ایران و روسیه از زمان فروپاشی اتحاد شوروی تاکنون

دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 37-56
علی باقری دولت آبادی

7.

زیبایی شناسی و خاستگاه آن در نقد معماری

دوره 12، شماره 12، دی 1381
دکتر سیمون آیوازیان

8.

سازه گرایی واقع گرایانه: بازسازی سازه گرایی شخصی جرج کلی

دوره 34، شماره 1، تیر 1383
خسرو باقری

9.

عدالت و خود کامگی در اندیشة سیاسی خواجه نظام الملک طوسی

دوره 54، شماره 0، دی 1380
دکتر بهرام اخوان کاظمی

10.

عمل گرائی در سیاست خارجی و گسترش روابط اقتصادی ایران و چین (1999-1979)

دوره 38، شماره 4، دی 1387
محمدعلی شیرخانی؛ اکبر مهدیزاده

11.

مبانی فلسفی پژوهش در سنجش زبان انگلیسی در ایران: بررسی مقالات چاپ شده در نشریات علمی پژوهشی از 2008 تاکنون

دوره 9، شماره 3، آذر 1398، صفحه 831-860
کیومرث رضوی پور

12.

نقش تحولات اقتصادی و اجتماعی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1376-1368)

دوره 41، شماره 2، تیر 1390، صفحه 287-307
الهه کولائی؛ حسن شکوهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب