1.

آسیب‌شناسی جرم‌انگاری مصادیق فساد اداری در افغانستان؛ با نگاهی به کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با فساد

دوره 10، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 93-110
سید محمد حسینی؛ محمد یحیی بلاغت

2.

بازاندیشیِ شناخت مسأله و راهکار؛ نگاهی انتقادی به رویکرد جرم‌انگارانه‌ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمیعت

دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 205-217
احمد فلاحی

3.

برده‌داری جنسی در حقوق بین‌الملل کیفری با تأکید بر رویه دادگاه ویژه سیرالئون

دوره 52، شماره 4، دی 1401، صفحه 1993-2017
سانازالسادات جعفری؛ مسعود زمانی؛ امیر مقامی

4.

بررسی تطبیقی تعزیری بودن مجازات‌های حکومتی از دیدگاه مذاهب اسلامی (با تکیه بر نقش عنصر گناه در ماهیت تعزیر)

دوره 9، شماره 1 و 2، شهریور 1392، صفحه 87-103
سید محسن فتاحی

5.

بررسی عوامل مؤثر بر پیشگیری از جرایم زیست‌محیطی در شهر هرات

دوره 49، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 239-253
سید حسین حسینی؛ حمیدرضا دانش ناری؛ رفیع الله عظیمی

6.

تحلیل کارایی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم مرتبط با آب

دوره 2، شماره 2، مهر 1395، صفحه 229-252
حمید بهره مند؛ سینا رستمی

7.

جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر در پرتو اصل پدرسالاری حقوقی

دوره 1، شماره 1، دی 1393، صفحه 1-21
حسین آقابابایی؛ بهناز رضایی زادفر

8.

جرم‌انگاری بدعت؛ مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی

دوره 51، شماره 1، مرداد 1397، صفحه 221-243
علی مظهر قراملکی؛ علی دادخواه

9.

جرم‌انگاری رسانه‌ای: رمزگذاری و رمزگشایی مستند شوک

دوره 9، شماره 1، فروردین 1393
فرهاد الله‌وردی؛ محمد فرجیها

10.

جرم زدایی به منزله یک تغییر

دوره 38، شماره 1، فروردین 1387
فیروز محمودی جانکی

11.

جهت‌گیری سیاست کیفری بر‌مبنای دانش مخاطرات (مطالعۀ موردی: سیل فروردین 1398 در خوزستان و شیراز)

دوره 6، شماره 3، مهر 1398، صفحه 205-219
یزدان صیقل؛ عیسی بنی‌نعیمه؛ امیر ایرانی

12.

حدود مداخلۀ کیفری دولت در حقوق کار در پرتو اصل حداقل بودن حقوق کیفری

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 513-531
آزاده السادات طاهری؛ فائزه منطقی

13.

رویکرد جرم‌شناختی به جرم‌انگاری و پاسخ‌گذاری در حوزۀ ساختار نظام شهرسازی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 46-21
جواد اعظم صادقی؛ عباس شیخ الاسلامی؛ حمید رضا میرزاجانی

14.

رویکرد دیوان بین‌المللی کیفری در جرم‌انگاری سربازگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1403
یلدا نقی زاده؛ سید حسام الدین لسانی

15.

قاعده فقهی حمی در حقوق کیفری؛ از روایی نظری تا چالش‌ها

دوره 56، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 163-180
اردوان ارژنگ؛ سمیه آقایی نژاد؛ فاطمه علی زاده

16.

گذشت‌پذیری جرائم در پرتو مبانی حقوق کیفری

دوره 51، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 343-323
هادی رستمی

17.

مبانی فقهی جرم‌انگاریِ نقض سوگند غیرقضایی

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 27-7
اردوان ارژنگ

18.

مطالعۀ تطبیقی سیاست کیفری ایران، هند و پاکستان در قبال بزه اسیدپاشی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 98-75
مرتضی عارفی؛ کرامت محمدی

19.

مقابله با بی‌تفاوتی اجتماعی در سیاست کیفری ایران

دوره 50، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 113-135
ناصر رضوانی جویباری؛ مسعود حیدری؛ علی یوسف زادهسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب