1.

بررسی تطبیقی برخی از مفاد گزارش‌های گزارشگران ویژۀ شورای حقوق بشر در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران با نظام حقوقی ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 617-638
مصطفی فضائلی؛ مسعود احسن‌نژاد

2.

بررسی تطبیقی کمیسیون ترویج و حمایت از حقوق بشر و کمیتۀ مشورتی شورای حقوق بشر

دوره 50، شماره 1، بهار 1399، صفحه 125-147
فریبا نواب دانشمند؛ سید محمد هاشمی؛ امیرحسین رنجبریان

3.

بررسی جایگاه خانواده در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 491-511
سید فضل الله موسوی؛ فاطمه ابراهیمی

4.

تعهدات حقوق بشری و شرکت‎های فراملی با تأکید بر رویکرد شورای حقوق بشر

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 829-849
سید هادی محمودی؛ منصوره صدیقیان کاشانی

5.

چیستی و چگونگی اعمال حق تجمع مسالمت‌آمیز: تحلیلی بر دستاورد گزارشگر ویژۀ ملل متحد

دوره 46، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 203-230
نسیم زرگری نژاد؛ امیرحسین رنجبریان

6.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

دوره 5، شماره 13، پاییز 1387، صفحه 115-139
مصطفی انصاری

7.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 691-713
سیدعلی سادات اخوی؛ عباس خداشناس

8.

مقایسۀ عملکرد کمیسیون و شورای حقوق بشر در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 691-707
مهدی عباس‌زاده فتح‌آبادی؛ زهرا شجاعی

9.

مواجهۀ دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل

دوره 46، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 581-602
علی امیدی؛ حسن پوربافرانی؛ ایمان پورعلی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.