1.

بررسی تطبیقی برخی از مفاد گزارش‌های گزارشگران ویژۀ شورای حقوق بشر در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران با نظام حقوقی ایران

دوره 10، شماره 2، مهر 1398، صفحه 617-638
مصطفی فضائلی؛ مسعود احسن‌نژاد

2.

بررسی تطبیقی ضرورت تجمیع نهادهای معاهده ‏محور جهانی حقوق بشر ذیل شورای حقوق بشر

دوره 13، شماره 1، تیر 1401، صفحه 279-300
عبدالله عابدینی؛ سحر حسنی

3.

بررسی تطبیقی کمیسیون ترویج و حمایت از حقوق بشر و کمیتۀ مشورتی شورای حقوق بشر

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 117-138
فریبا نواب دانشمند؛ سید محمد هاشمی؛ امیر حسین رنجبریان

4.

بررسی جایگاه خانواده در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 50، شماره 2، تیر 1399، صفحه 491-511
سید فضل الله موسوی؛ فاطمه ابراهیمی

5.

تعهدات حقوق بشری و شرکت‎های فراملی با تأکید بر رویکرد شورای حقوق بشر

دوره 9، شماره 2، مهر 1397، صفحه 829-849
سید هادی محمودی؛ منصوره صدیقیان کاشانی

6.

جایگاه و کارکرد کمیتۀ مشورتی شورای حقوق بشر در نظام بین‌المللی حقوق بشر

دوره 51، شماره 3، مهر 1400، صفحه 841-864
فریبا نواب دانشمند؛ سید محمد هاشمی؛ امیر حسین رنجبریان

7.

چیستی و چگونگی اعمال حق تجمع مسالمت‌آمیز: تحلیلی بر دستاورد گزارشگر ویژۀ ملل متحد

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 203-230
نسیم زرگری نژاد؛ امیرحسین رنجبریان

8.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد

دوره 5، شماره 13، آذر 1387، صفحه 115-139
مصطفی انصاری

9.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی

دوره 45، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 691-713
سیدعلی سادات اخوی؛ عباس خداشناس

10.

مقایسۀ عملکرد کمیسیون و شورای حقوق بشر در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران

دوره 48، شماره 3، مهر 1397، صفحه 691-707
مهدی عباس‌زاده فتح‌آبادی؛ زهرا شجاعی

11.

مواجهۀ دو دیدگاه حقوقی: تحلیلی بر تعامل و تقابل جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل

دوره 46، شماره 3، مهر 1395، صفحه 581-602
علی امیدی؛ حسن پوربافرانی؛ ایمان پورعلیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب