1.

اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه

دوره 44، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 33-52
حمید ابهری؛ سام محمدی؛ زینب افچنگی

2.

بررسی عدَّه مُطلَّقه یائسه در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

دوره 52، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 293-312
سید مسلم حسینی ادیانی

3.

تحلیل نحوة ارتباط عین موقوفه با واقف و آثار آن قبل و بعد از زوال وقف در حقوق مدنی ایران

دوره 41، شماره 1، تیر 1389
احد قلی زاده

4.

حق فسخ قرارداد با وجود امکان الزام به اجرا در حقوق ایران

دوره 39، شماره 4، اسفند 1388
امیر صادقی نشاط

5.

ضرورت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی اصلاح برخی مواد قانون مدنی در خصوص تابعیت زنان

دوره 46، شماره 2، تیر 1395، صفحه 297-317
حمید الهویی نظری؛ مجید کورکی نژاد

6.

فوریت یا تراخی در اعمال خیار

دوره 47، شماره 3، مهر 1396، صفحه 435-450
عبدالله خدابخشی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب