1.

اسم کریم در عرفان اسلامی

دوره 50، شماره 1، تیر 1396، صفحه 129-146
سعید ملک محمد؛ محمد علی رستمیان

2.

اندیشه‌ی توحیدیِ سنایی

دوره 42، شماره 1، مرداد 1389، صفحه 11-29
خدابخش اسداللهی

3.

آوای شوریدگی مولانا و نغمه شیفتگی سان خوآن دلا کروز

دوره 13، شماره 46، آذر 1387
مریم حق‌روستا

4.

بازکاوی انواع نسبت میان دین و عرفان با تأکید بر رئوس ثمانیه

دوره 54، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 18-1
حامد آل یمین

5.

بررسی تعارض یا عدم تعارض آموزۀ خلوت در تصوف با حضور اجتماعی در شریعت اسلامی

دوره 51، شماره 2، مهر 1397، صفحه 273-290
محمود شیخ

6.

تاگور و تصوف اسلامی

154-153، شماره 0، خرداد 1379
دکتر عباس کی منش

7.

تبیینی ساخت‌گرا از تباین نیروانا و فنا

دوره 9، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 41-61
بهزاد برهان؛ علیرضا حاجیان نژاد

8.

جایگاه خیال در معرفت‌شناسی رمانتیسیسم و عرفان اسلامی

دوره 12، شماره 37، فروردین 1386
فاضل اسدی امجد

9.

دستور زبان موسیقی پیشرو بررسی نسبت میان موسیقی معنوی - فرهنگ ایرانی و عرفان اسلامی

دوره 17، شماره 17، فروردین 1383
مهندس محمد جواد مهدوی نژاد

10.

رویکرد آلوسی به تفسیر عرفانی

دوره 48، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 227-243
محسن قاسم پور

11.

ضرورت تصحیح انتقادی کتاب صحائف‌الوداد و مکاتیب‌الإتّحاد اَدهم عزلتی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 53-71
حسن داودی؛ سیدعلی‌اصغر میرباقری فرد

12.

عشق مجازی: چیستی و چرایی عشق مجازی در عرفان اسلامی (از ابتدا تا پیش از ابن عربی)

دوره 52، شماره 1، تیر 1398، صفحه 141-160
زهرا کلهر؛ رضا الهی منش

13.

فلسفۀ عرفان در ترازوی نقد تحلیل و نقد کتاب عرفان و فلسفه اثر والتر استیس

دوره 10، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 27-60
محمد فنائی اشکوری

14.

«مایه‌های عرفانی در قصاید سعدی و مقایسۀ آن با مصیبت‌نامۀ عطّار»

دوره 46، شماره 2، آبان 1392، صفحه 193-220
احمد غنی پور ملکشاه؛ سبیکه اسفندیار

15.

معضل مفهومی مدارا

دوره 12، شماره 3، مهر 1394، صفحه 545-566
محمدرضا رجبی؛ محمد نصیری

16.

موافقان و مخالفان عرفان در حوزۀ علمیۀ قم

دوره 53، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 359-339
محمود شیخ

17.

نظریه تعین اول در مکتب ابن‏عربی (تحلیل و نقد)

دوره 47، شماره 1، فروردین 1393، صفحه 147-172
محمد نصیری؛ محمد ملکی

18.

نوع لباس و نمادهای رنگ در عرفان اسلامی

دوره 2، شماره 44، مهر 1390، صفحه 5-14
مریم مونسی سرخه؛ فریده طالب پور؛ مصطفی گودرزی

19.

هستی‌شناسی در سنت اول و دوم عرفانی

دوره 53، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 229-244
سید علی اصغر میرباقری فرد؛ احسان رئیسیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب