1.

بررسی تأثیر جدایه های تریکودرما در جلوگیری از رشد قارچ Aspergillus flavus و کاهش آفلاتوکسین روی پسته

دوره 2، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 71-79
ساناز چگینی؛ کیوان بهبودی؛ محمد جوان نیکخواه؛ محسن فرزانه

2.

پیش بینی عملکرد گندم با استفاده از ویژگی های خاک به کمک تجزیه به مؤلفه های اصلی

دوره 40، شماره 1، اسفند 1388
شمس‌اله ایوبی؛ سارا محمدزمانی؛ فرهاد خرمالی

3.

تاثیر اسانس و عصاره برخی گیاهان دارویی خانواده چتریان درتخریب زیرالنون شیرابه شکمبه گاو

دوره 74، شماره 3، مهر 1398، صفحه 360-368
محبوبه شاه وردی؛ محسن فرزانه؛ صمد نژاد ابراهیمی؛ ابوالفضل سلطانی اُشیانی

4.

تبیین انگارۀ تاریخی برنارد لوئیس در ارتباط با نظریۀ خاورمیانۀ جدید

دوره 12، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 175-193
سید امیر میرهلی؛ اصغر منتظرالقائم؛ مصطفی پیرمرادیان

5.

تجزیة نابرابری: مطالعة موردی مناطق شهری و روستایی استان تهران طی دورة 1379-1386

دوره 48، شماره 4، دی 1392، صفحه 71-90
محمدرضا رنجبر فلاح؛ پدرام داودی

6.

کلونینگ و بیان ژن رمزگذار آنزیم تجزیه‌کننده ترکیبات آلی فسفره (opd) در باکتری Escherichia coli

دوره 48، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 253-269
مینو سجادیان؛ وحید حسینی نوه؛ خلیل طالبی؛ مریم زمانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب