1.

بررسی ویژگی‌های فرمی مجسمه‌سازی در دوران مدرن

دوره 21، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 75-86
معصومه وظیفه شناس؛ سید جواد ظفرمند

2.

بومی‏ کردن نظریه کنش ‏ارتباطی برای تحلیل فرآیند توسعه و مدرنیته در ایران

دوره 1، شماره 1، فروردین 1385
حمید عبداللهیان؛ سیده زهرا اجاق

3.

تأثیر سوررئالیسم بر تفکر معاصر

دوره 13، شماره 50، اسفند 1387
سیدجمال موسوی شیرازی

4.

تعریف معماری - گام اول اموزش (چالش ها و تناقضات)

دوره 16، شماره 16، دی 1382
غلامرضا اکرمی

5.

جنبش نقاشی دیواری در مکزیک

دوره 18، شماره 18، تیر 1383
دکتر محمدکاظم حسنوند

6.

گفتگو و توسعه

دوره 37، شماره 2، تیر 1386
دکتر سیداحمد موثقی

7.

گفتمان اخلاق و سیاست در پارادایم مدرنیته و پسامدرنیته

دوره 54، شماره 0، دی 1380
دکتر محمد توحید فام

8.

مدرن گرایی و سرمایۀ اجتماعی خانواده در ایران «تحقیقی در شهر تهران»

دوره 8، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 183-207
عالیه شکربیگی

9.

نقش گروه های سنتی و مدرن در شکل بندی قدرت در افغانستان

دوره 43، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 77-95
محمدجعفر جوادی ارجمند؛ محمد اکرم عارفی

10.

هویت انسان ساز ، انسان هویت پرداز (تأملی در رابطه هویت و معماری)

دوره 24، شماره 0، اسفند 1384
دکتر عیسی حجت


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب