1.

بررسی اثر چند محیط کشت جامد و مایع روی اسپورزایی قارچ (Beauveria bassiana (Hyphomycetes: Moniliales

دوره 39، شماره 1، اسفند 1387
حسن عسگری؛ سیده معصومه زمانی؛ احمد عاشوری

2.

عدم توفیق تولید انبوه انیمیشن در ایران با رویکرد مدیریت تولید، دهه 1380- 1390

دوره 17، شماره 2، اردیبهشت 1392، صفحه 61-68
احمد لنگرودی؛ محمدعلی صفورا؛ امیرحسن ندائی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب