1.

اثر 6- بنزیل آمینو‌پورین و سایکوسل بر تولید ریزغده در دو رقم سیب‏زمینی در شرایط درون‌شیشه‌ای

دوره 46، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 141-156
حمیدرضا روستا؛ سمیرا وزیری نسب؛ محمود رقامی

2.

اثرغلظتهای مختلف پاکلوبوترازول و تراکم کاشت گیاهچه بر تولید ریز غده در سیب زمینی رقم سانته

دوره 44، شماره 1، اردیبهشت 1392، صفحه 11-20
فرشاد دشتی؛ خسرو پرویزی؛ حامد اشراف؛ محمدرضا چائی چی؛ محمود اثنی عشری

3.

بررسی اثر سیستم کشت، رقم و محلول‌های غذایی مختلف بر برخی از پارامترهای رویشی و فیزیولوژیکی گیاه سیب ‏زمینی

دوره 46، شماره 4، دی 1394، صفحه 613-622
حمیدرضا روستا؛ مجید رشیدی

4.

بررسی تأثیر کیفیت نور در شرایط درون شیشه‌ای بر ریخت‌شناختی گیاهچه، رشد و تولید ریزغده سیب‌زمینی (Solanum tuberosum) در کشت هیدروپونیک

دوره 48، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 933-941
علی اسدی؛ محمد کافی؛ جعفر نباتی؛ مرتضی گلدانی

5.

بررسی واکنش ارقام و اندازه های مختلف ریزغده‌های سیب‌زمینی به تیمارهای خواب-شکنی

دوره 41، شماره 1، خرداد 1389
خالد سلیمی؛ سید محمدباقر حسینی؛ رضا توکل افشاری؛ جواد گوهری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب