1.

استالین و مدیریت فرهنگی در سینما

دوره 14، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 297-317
زهرا محمدی؛ علی اخوان

2.

اصلاحات فرقۀ دموکرات آذربایجان و اسناد بازیافتۀ اتحاد شوروی

دوره 10، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-16
حمید احمدی؛ رویا یوسفی

3.

تاثیر آزادسازی اقتصادی بر رشد جامعه مدنی در قزاقستان

دوره 9، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 133-150
الهه کولایی؛ سیمین شیرازی موگویی

4.

تحولات ژئوپلیتیک و سیاست خارجی افغانستان؛سال‌های 1919 تا 2001

دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 157-175
فرهاد عطایی؛ محمد موسی جعفری

5.

تحول در نقش و جایگاه تصوف در آسیای مرکزی

دوره 11، شماره 2، مهر 1397، صفحه 435-452
الهه کولایی؛ مهدی بلورچی‌زاده

6.

تصویر برساخته از ایران در منابع آموزشی اتحاد شوروی و فدراسیون روسیه

دوره 15، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 223-240
مهنا سیدآقایی رضایی؛ محمدکاظم شجاعی

7.

توانمندسازی سیاسی- اجتماعی زنان در قفقاز جنوبی در دورۀ پساشوروی

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 203-228
فرهاد عطایی؛ سمیه زنگنه

8.

جنبش مقاومت و تهاجم شوروی به افغانستان در سال های 89-1979

دوره 43، شماره 2، تیر 1392، صفحه 245-261
نورالدین نعمتی

9.

چالش‌های دیپلماسی فرهنگی ایران و ترکیه در آسیای مرکزی

دوره 15، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 289-313
الهه کولایی؛ یوسف باقری

10.

دوگانگی میان ملی‌گرایی و جهان‌وطن‌گرایی در مارکسیسم و اتحاد شوروی

دوره 16، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 271-294
حبیب‌الله فاضلی؛ علی کریمی

11.

عملیات جاسوسی اتحاد شوروی در ایران در دورۀ رضاشاه براساس زندگی و خاطرات ژرژ آقابکف در سال‌های 1305 ـ 1307

دوره 10، شماره 2، مهر 1396، صفحه 395-413
الهام ملک زاده؛ علی الله‌جانی

12.

گفتمان رسمی علمای مسلمان در اتحاد شوروی

دوره 5، شماره 10(بهار و تابستان 1391)، شهریور 1391، صفحه 61-78
باقر حشمت زاده؛ محمد اسماعیل نوذری

13.

مسکو و جمهوری های پیرامونی در دوران شوروی: چارچوبی تحلیلی برای درک روابط و اقدامات

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
حمیرا مشیرزاده؛ مریم نظامی

14.

موانع شکل‌گیری جامعة‌ مدنی در روسیه

دوره 7، شماره 2، مهر 1393، صفحه 319-334
الهه کولایی؛ فرزاد کلبعلی

15.

نخبگان قفقازی و جنبش ضدکمونیستی «پرومته»: مطالعۀ‌ موردی مقاله‌های محمدامین رسول‌زاده در نشریۀ‌ پرومته

دوره 14، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 303-326
علی کالیراد؛ حمیدرضا بابایی

16.

هویت ملی و ملت باوری در آسیای مرکزی

دوره 38، شماره 2، شهریور 1387
فرهاد عطاییسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب