1.

آسیب‌شناسی سیاستگذاری مرتبط با مهاجران افغانستانی در ایران

دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 117-132
مجتبی مقصودی

2.

بازنمایی جنسیت در تصاویر مجلۀ رشد دانش‌آموز در ایران و مجلۀ أسامه در سوریه

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 29-60
غفران بریمو؛ مریم کشمیری

3.

بررسی تأثیر دانش‌آفرینی سازمانی بر ظرفیت انطباق‌پذیری سازمانی (مورد مطالعه: کارمندان دانشگاه تبریز)

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 431-454
محمد عباس زاده؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ کمال کوهی؛ علی بوداقی

4.

بررسی تأثیر عوامل اجتماعی و بلوغ زودرس بر جامعه‌پذیری دختران (مطالعة موردی: دختران دورۀ راهنمایی شهر شیراز)

دوره 4، شماره 3، مهر 1394، صفحه 529-550
شهناز صداقت زادگان؛ پوران امیدوار

5.

بررسی رابطۀ جامعه‌پذیری و هویت جنسیت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور دزفول)

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 333-348
داریوش رضاپور؛ حسن چنانی نسب؛ رحمان باقری

6.

بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان به وندالیسم (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران)

دوره 23، شماره 2، اسفند 1395، صفحه 405-431
مهران سهراب زاده؛ ایوب سخایی؛ سید سعید حسینی زاده آرانی؛ فروزان جوادی زاده

7.

تجربه زنان در محیط کار پس از ارتقای شغلی (مورد مطالعه: زنان مدیر میانی در شرکت‌های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت پراکنده در کل کشور با استفاده از رویکرد کیفی)

دوره 30، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 379-404
شیرین دانشگر؛ منصور حقیقتیان؛ سیدناصر حجازی

8.

روستائیان و رفتارهای محیط‌زیستی (مطالعه‌ای کیفی در باب چگونگی وضعیت جامعه‌پذیری محیط‌زیستی در روستاهای غرب گیلان)

دوره 14، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 264-285
سونا حبیبی؛ صادق صالحی

9.

زنان پس از« بازیابی هویت» در داستان‏های کوتاه معاصر از منظر روان شناسی اجتماعی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 23-46
آرزو حیدری؛ نسرین فقیه ملک مرزبان؛ مرتضی منادی

10.

فرهنگ دوستی اسلامی ناظر به روابط اجتماعی - حقوقی دختر و پسر

دوره 4، شماره 2، تیر 1391، صفحه 121-141
محمدجواد جاوید

11.

کنش مسئولانه در فرایند جامعه‌پذیری زیست‌محیطی

دوره 11، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 285-308
رامین مرادی؛ ایمان خشت زر؛ مریم مختاری

12.

مدل روابط ساختاری کاربرد فناوری اطلاعات –ارتباطات (ITC) با جامعه‌پذیری سازمانی و مدیریت سرمایۀ اجتماعی در سازمان‌های ورزشی

دوره 12، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 1035-1052
رسول نوروزی سید حسینی؛ مراد رومیانی

13.

مطالعه نگرش شاغلان سازمان های دولتی استان آذربایجان شرقی نسبت به تصدی پست های مدیریتی توسط زنان

دوره 7، شماره 2، مرداد 1388
بهجت یزدخواستی؛ حسینعلی میرزایی؛ لاله فتحی

14.

مطالعه‌ی عوامل پیش‌بینی‌کننده‌ی خشونت علیه زنان در دو گروه از زنان مراجعه‌کننده به دادگاه‌ها و زنان گروه کنترل

دوره 8، شماره 3، مهر 1389
زهره خسروی؛ میترا خاقانی فردسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب