1.

ایتالیایی ها در سرآغاز عکاسی ایران

دوره 20، شماره 20، دی 1383
محمدرضا طهماسب پور

2.

آموزش فیزیک در نخستین کتاب‌های درسی فیزیک در ایران: اصول علم فیزیکِ ناظم العلوم و جرالثقیلِ کریشیش

دوره 15، شماره 1، مرداد 1396، صفحه 1-19
فاطمه اربابی فر

3.

تفصیل مدرسه دارلفنون عنوان نسخه ای خطی از سال 1314 هجری قمری مجمومه بیوتات کاخ گلستان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1382
دکتر عبدالحسین نوایی؛ الهام ملک زاده

4.

دارالفنون: نیای پلی‌تکنیکی دانشگاه ایرانی

دوره 20، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 1-24
محمدحسین بادامچی

5.

دارالفنون و علم نقاشی در گذار از نگاه سنتی به پرسپکتیو

دوره 18، شماره 2، دی 1399، صفحه 381-418
مریم کشمیری

6.

دارالفنون و نقش و جایگاهش در آموزش علوم و فنون نوین نظامی در عصر ناصری

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 47-74
اکبر فلاحی؛ غلامحسین رحیمی

7.

دانش ،نخستین نشریه ی آموزشگاهی ایران

دوره 32، شماره 35، اردیبهشت 1379
سید فرید قاسمی

8.

مخروطات در متون ریاضی نظام آموزشی معاصر ایران

دوره 10، شماره 2، مهر 1391، صفحه 35-63
محمود شهیدی

9.

نجم الدوله و فیزیک

دوره 18، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 281-322
ایرج نیک سرشت؛ محمد سلیمانی تبار

10.

نجوم جدید پس از دارالفنون

دوره 12، شماره 2، دی 1393، صفحه 221-240
سیدامیر سادات موسوی

11.

نقش دکتر امیراعلم در پیشرفت بهداشت و آموزش پزشکی نوین در ایران

دوره 12، شماره 2، دی 1393، صفحه 241-271
حسن سالاری

12.

نقش مدرسۀ دارالفنون در تحولات اجتماعی سیاسی ایران دورۀ قاجار

دوره 20، شماره 1، مرداد 1401، صفحه 25-42
محمود محمدی

13.

واکاوی نقش خاطره جمعی بر جایگاه و منزلت علوم انسانی در نهاد دانشگاه در ایران با تأکید بر خاطره دارالفنون به عنوان نقطۀ عطف نهاد دانشگاه ایرانی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1402، صفحه 9-30
مریم رفعت جاه؛ سارا حسامیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب