1.

آشکارسازی دگرگونی کاربرد زمین: تحلیل ویژگی‌های گسترش برنامه‌ریزی‌نشده در منطقة کلان‌شهری تهران

دوره 22، شماره 3، آذر 1396، صفحه 15-31
زهره عبدی دانشپور؛ مسعود تارانتاش

2.

ارزیابی ژئومورفولوژیکی توسعة شهری و آسیب‌پذیری ناشی از زمین لغزش در دامنه‌های کوهستانی کلان‌شهر تهران

دوره 41، شماره 67، آبان 1388
امیر صفاری؛ ابراهیم مقیمی

3.

از مدینه فاضلۀ اسلامی تا کلان شهر مدرن؛ مطالعۀ مقایسه‌ای اندیشۀ فارابی و زیمل و دلالت های آن در فرهنگ و حیات شهری معاصر

دوره 13، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-19
حسین مهربانی‌فر؛ محمدرضا قائمی نیک

4.

بررسی جایگاه شاغلان بخش غیررسمی در پایداری اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 50، شماره 3، مهر 1397، صفحه 645-659
داریوش ظفری؛ میر ستار صدر موسوی؛ محمدرضا پورمحمدی

5.

بررسی حوزه نفوذ کلان‌شهر تهران با روش زمانی و مدل جاذبه(گرانشی)

دوره 2، شماره 3، مهر 1390، صفحه 5-28
رحیم رضایی؛ امیر اوغلی وسعت

6.

پیامدهای آسیب‌شناختی دوری محل کار از خانه بر فرد

دوره 20، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 249-264
هوشنگ نایبی؛ محمد اسماعیل حاج هاشمی

7.

تحلیل جامعه‌شناختی چگونگی بازنمایی هویت فردی و جنسیتی در آثار سینمایی دهة 1380 ایران

دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 449-466
رشید احمدرش؛ احمد غلامی

8.

تحلیل فضایی-زمانی فرم شهری در کلان‌شهرهای ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 487-506
حسین منصوریان؛ مریم نقدی زادگان جهرمی؛ زینت گومه

9.

سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و جهان‌شهر شدن تهران

دوره 51، شماره 3، آذر 1400، صفحه 667-639
آرش بیدالله خانی؛ مجید حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب