1.

ارزیابی ژئومورفولوژیکی توسعة شهری و آسیب‌پذیری ناشی از زمین لغزش در دامنه‌های کوهستانی کلان‌شهر تهران

دوره 41، شماره 67، آبان 1389
امیر صفاری؛ ابراهیم مقیمی

2.

آشکارسازی دگرگونی کاربرد زمین: تحلیل ویژگی‌های گسترش برنامه‌ریزی‌نشده در منطقة کلان‌شهری تهران

دوره 22، شماره 3، آذر 1396، صفحه 15-31
زهره عبدی دانشپور؛ مسعود تارانتاش

3.

بررسی جایگاه شاغلان بخش غیررسمی در پایداری اقتصاد شهری (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر تبریز)

دوره 50، شماره 3، مهر 1397، صفحه 645-659
داریوش ظفری؛ میر ستار صدر موسوی؛ محمدرضا پورمحمدی

4.

بررسی حوزه نفوذ کلان‌شهر تهران با روش زمانی و مدل جاذبه(گرانشی)

دوره 2، شماره 3، مهر 1390، صفحه 5-28
رحیم رضایی؛ امیر اوغلی وسعت

5.

پیامدهای آسیب‌شناختی دوری محل کار از خانه بر فرد

دوره 20، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 249-264
هوشنگ نایبی؛ محمد اسماعیل حاج هاشمی

6.

تحلیل جامعه‌شناختی چگونگی بازنمایی هویت فردی و جنسیتی در آثار سینمایی دهة 1380 ایران

دوره 5، شماره 4، بهمن 1392، صفحه 449-466
رشید احمدرش؛ احمد غلامی

7.

تحلیل فضایی-زمانی فرم شهری در کلان‌شهرهای ایران

دوره 9، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 487-506
حسین منصوریان؛ مریم نقدی زادگان جهرمی؛ زینت گومه

8.

سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی و جهان‌شهر شدن تهران

دوره 51، شماره 3، آذر 1400، صفحه 667-639
آرش بیدالله خانی؛ مجید حسینی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب