1.

ارزیابی پیوستگی بین تصویر و متن در کتاب های آموزش زبان انگلیسی

دوره 5، شماره 2، مهر 1394، صفحه 269-289
علی روحانی؛ بشیر جم؛ زهرا زهرا جمشیدزاده

2.

اشارات سبحانی.بررسی دیدگاه های متعارض در باب شطح

دوره 59، شماره 2، تیر 1387
لیلا نوروز پور

3.

بررسی نشانه‌‌ها و شگردهای بیان معانی ثانوی در داستان‌‌های نجدی (با تکیه بر مجموعه داستان یوزپلنگانی که با من دویده‌‌اند)

دوره 3، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-18
محمّدحسن حسن‌‌زادۀ نیری؛ زهرا علی‌‌نوری

4.

تحلیل ادراک اثر هنری در نسبت میان آشنایی زدایی و فرآیند نشانگی

دوره 24، شماره 4، دی 1398، صفحه 39-48
ستاره احسنت؛ حسین اردلانی؛ محمد جواد صافیان؛ کیانوش ذاکرحقیقی

5.

تحلیل گفتمان روایی و بُعد تعاملی کلام در روایت «حسن قناد و ملک ابراهیم»

دوره 13، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 229-243
ناهید جعفری

6.

تحلیل گفتمانی در باز اندیشی اجتماعی

دوره 39، شماره 1، فروردین 1388

7.

سازه انگاری و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در قبال اسراییل

دوره 39، شماره 1، فروردین 1388
سید داود آقایی؛ الهام رسولی

8.

کاربرد میراث کهن ساسانی در طراحی نشانه مطالعه موردی: نشانه دانشگاه تهران

دوره 20، شماره 3، آذر 1394، صفحه 17-24
مونا امامی؛ منصور حسامی

9.

کارگردان و گزینش نشانه ها در تئاتر

دوره 10، شماره 0، اسفند 1380
افسانه هنرور

10.

کالبد شکافی نقشه جغرافیایی و نقش آن در اعمال قدرت و القاء سیاست

دوره 40، شماره 1، مهر 1389
دره میرحیدر؛ حسین حمیدی نیا

11.

ماهیت نشانه‌ها و نقش آن در ارتقاء حس‌مکان فضای معماری

دوره 17، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 17-26
محمدصادق فلاحت؛ سمیرا نوحی

12.

مطالعة فرهنگ لالایی، شعر و ضرب‌المثل در گویش قوم لر با تأکید بر نشانه‌های تفکیک جنسیت (مورد مطالعه: دو محلة شهرستان بروجرد از استان لرستان)

دوره 5، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 319-344
اصغر عسگری خانقاه؛ رویا پورتقی

13.

نشانه شناسی تصویر زن در سینمای اصغر فرهادی (تحلیل نشانه شناسانه فیلم های سینمایی رقص در غبار، درباره الی و گذشته)

دوره 9، شماره 1، شهریور 1396، صفحه 53-77
اعظم راودراد؛ احسان میرزاده طرقی

14.

نشانه‌شناسی عناصر روایی در روایت‌های عرفانی

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1398، صفحه 139-158
هادی دهقانی یزدلی؛ فاطمه ادراکی

15.

نشانه‌شناسی و تحلیل راهبردهای انتقال ایدئولوژی در سریال‌های تاریخی : مورد مطالعه سریال"در چشم باد"

دوره 11، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 1-19
سیده زهرا اجاق؛ شکوفه کریمی

16.

نشانه ها در طاق بزرگ طاق بستان

دوره 23، شماره 23، مهر 1384
حمید رضا محبیسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب