1.

اثر پیوندهای اجتماعی بر ادراک تجاری‌سازی پژوهش‌های علوم ورزشی: نقش میانجی قابلیت پژوهشی دانشجویان

دوره 13، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 481-499
امیر رحیمی؛ محمد احسانی؛ مرجان صفاری؛ رسول نوروزی سیدحسینی

2.

الگوی اشتغال پایدار دانش‌آموختگان علوم ورزشی

دوره 15، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 192-177
علی خالدی فرد؛ سیده ناهید شتاب بوشهری؛ صدیقه حیدری نژاد؛ امین خطیبی

3.

بررسی مشکلات شغلی دانش آموختگان رشته ی تربیت بدنی وعلوم ورزشی

دوره 7، شماره 7، فروردین 1380
دکتر محمد حسین علیزاده؛ خسرو نصیری

4.

بررسی میزان سازگاری استنادهای پایان‌نامه های رشتة‌ تربیت بدنی دانشگاه تهران در سال‌های 85 – 81 با موجودی کتابخانه و تولیدات علمی اعضای هیأت علمی

دوره 1، شماره 3، دی 1388، صفحه 151-315
فاطمه زندیان؛ نرگس آشوری

5.

تجارب دانش‌آموختگان علوم ورزشیِ شاغل در باشگاه‌های ورزشی: یک رویکرد پدیدارشناسانه

دوره 15، شماره 3، آبان 1402، صفحه 34-19
زینب مندعلی زاده؛ حبیب هنری؛ احسان شاکری

6.

رابطه هویت اجتماعی با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی(مورد مطالعه: دانشجویان تربیت‌بدنی)

دوره 15، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 671-681
حبیب گلستانی؛ رسول نوروزی سید حسینی؛ مرجان صفاری

7.

شناسایی و تحلیل مهم‌ترین شاخص‌های توانمندساز آموزش رشته علوم ورزشی

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 39-20
محمدامین صیادی؛ ابوالفضل فراهانی؛ لیلا قربانی؛ حمید قاسمی

8.

مطالعۀ تولیدات علمی غیرمتعارف در بین دانشجویان و دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی رشته‌های علوم ورزشی با تأکید بر نظریة ناهماهنگی شناختی

دوره 13، شماره 3، آبان 1400، صفحه 923-937
زهره حسنی؛ اکرم قبادی یگانه

9.

نیمرخ کارآفرینی دانشکده‌های علوم ورزشی ایران و ارائة مدل اشتغال و کارآفرینی

دوره 13، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 1127-1155
فرهاد عبدزاده؛ میرمحمد کاشف؛ محمدرضا برومند؛ مرتضی فتاح پور مرندی

10.

واکاوی تجارب زیستۀ استادان علوم ورزشی از چالش‌ها و رهاوردهای آموزش مجازی در دورۀ همه‌گیری کووید19

دوره 15، شماره 3، آبان 1402، صفحه 174-150
مهدی بشیری؛ صبا دیبائی؛ بهبود یاری قلی؛ رسول فرجی؛ سپیده شبانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب