1.

اثرات سازماندهی تمرین با سطوح مختلف تداخل ضمنی در یادگیری سه نوع مهارت والیبال

دوره 2، شماره 3، مهر 1389
جمال فاضل؛ مرتضی همایون؛ امیر شریعتی

2.

اثر تداخل ضمنی بر اکتساب، یادداری و انتقال مهارت های سرویس والیبال (با تاکید بر تلفیق تمرینات مسدود و تصادفی)

دوره 1، شماره 3، دی 1388، صفحه 5-22
رسول حمایت طلب؛ علی مرادی؛ محمدرضا برومند؛ رقیه فخرپور

3.

تأثیر تداخل ضمنی بر تعادل ایستا و پویای افراد کم‌توان ذهنی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1395، صفحه 141-158
هانیه محمدی؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ جمال فاضل کلخوران

4.

تأثیر تداخل ضمنی در اکتساب، یادداری و انتقال سه مهارت والیبال

دوره 38، شماره 0، بهمن 1387
جمال فاضل کلخوران؛ رسول حمایت طلب؛ الهه عرب عامری؛ داود حومینیان

5.

تأثیر شیوه های مختلف تداخل زمینه‌ای و خود تنظیمی بر نمرات انتقال مهارت سرویس والیبال

دوره 15، شماره 4، دی 1402، صفحه 71-86
سپهر فردوسی؛ مهدی شهبازی؛ الهه عرب عامری


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب