1.

آمایش سرزمین در اتریش بانگاهی به کنفرانس برنامه‌ریزی فضایی(?rok)

دوره 2، شماره 3، مهر 1390، صفحه 73-99
مهرانوش مفیدی

2.

بررسی سلسله مراتب نظام برنامه‌ریزی فضایی در کشور سوییس

دوره 2، شماره 3، مهر 1390، صفحه 71-53
ملیحه علی‌قلعه باباخانی

3.

بررسی و تحلیل نظام برنامه‌ریزی فضایی فرانسه

دوره 3، شماره 5، مهر 1390، صفحه 111-144
سهند لطفی

4.

بررسی و تحلیل ویژگی‌های منحصر به فرد نظام برنامه‏ریزی‏ فضایی در بلژیک

دوره 2، شماره 3، مهر 1390، صفحه 29-52
الهام فلاح منشادی

5.

برنامه‌ریزی راهبردی فضایی توسعه پایدار مقاصد گردشگری روستایی با استفاده از مدل استراتژیک SOAR

دوره 11، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 90-105
احمد رومیانی؛ حمید شایان؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ محمد رضا رضوانی

6.

برنامه‌ریزی فضایی خدمات گردشگری (مطالعۀ موردی: استان فارس)

دوره 48، شماره 2، تیر 1395، صفحه 277-295
حسن بهنام مرشدی؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمدرضا رضوانی؛ زهرا محمدیان

7.

به سوی تغییر پارادایم در فرهنگ هدایتگری نظام حکمرانی فضایی در ایران

دوره 16، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 19-35
هادی علیزاده؛ سعید امان پور

8.

پتانسیل سنجی استقرار شهرهای ساحلی از دیدگاه برنامه‌ریزی فضایی ( مورد مطالعه: سواحل مکران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403
کرامت اله زیاری؛ اسلام قاضی؛ مصطفی آریان کیا

9.

تجزیه‌وتحلیل فضایی و اولویت‌بندی خدمات اکوسیستم فرهنگی: مدل‌سازی تناسب خدمات تفرجی

دوره 14، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 317-345
ذبیح اله چاراهی؛ شراره پورابراهیم؛ امیر حسین پژمان

10.

تحلیل مقایسه‌ای قواعد محیط زیستی برای توزیع کاربری‌های شهری مطالعه‌های موردی: امریکا، بریتانیا، کانادا و ایران

دوره 37، شماره 58، شهریور 1390، صفحه 67-80
زینب یگانه کیا؛ شهرزاد فریادی؛ احمدرضا یاوری

11.

سیاست‌گذاری در بزرگ‌شهر تهران: روش‌های واکاوی دوگانۀ یکپارچگی- غیریکپارچگی

دوره 22، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 15-28
وحیده ابراهیم نیا؛ زهره عبدی دانشپور

12.

شناسایی مؤلفه‌های مؤثر بر برنامه‌ریزی فضایی حکمروایی زنجیره ارزش اقامتگاه‌های بوم‌گردی (موردمطالعه: منطقه 9 آمایش ایران)

دوره 13، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 550-575
ثریا عزیزی؛ عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ مهدی پورطاهری؛ حسین صادقی سقدلسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب