1.

جستاری در کاربرد دفترچۀ فرایند به عنوان ابزاری کمک آموزشی در کارگاه طراحی معماری

دوره 21، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 33-44
حمید ندیمی؛ سمیه شریف زاده

2.

مقایسة اثر انواع تمرین بار شناختی بر زمان و دقت تکلیف هماهنگی دودستی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 133-149
غلام حسین ناظم زادگان؛ فضل اله باقرزاده؛ رسول حمایت طلب؛ علی رضا فارسی

3.

مقایسۀ تأثیر بار توجهی شناختی و شناختی – حرکتی بر اجرای تکلیف هماهنگی دو دستی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 43-55
علیرضا فارسی؛ بهروز عبدلی؛ مریم کاویانی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب