1.

ارزش گذاری اقتصادی آب

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-16
شهرام قبادی؛ علی مریدی

2.

امکان‌سنجی طراحی بازار آب با رویکرد ارزش‌گذاری مشروط (مطالعه موردی: دشت هشتگرد استان البرز)

دوره 53، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 159-169
زهره شعبانی روچی؛ سعید یزدانی؛ رضا مقدسی

3.

بررسی تأثیر ایجاد بازارآب و بهبود فناوری آبیاری بر الگوی کشت و درآمد بخش کشاورزی (دشت هشتگرد، استان البرز)

دوره 50، شماره 4، دی 1398، صفحه 691-706
محمدحسن مبشری؛ سید علی حسینی یکانی؛ حمید امیرنژاد

4.

بررسی نقش بازار در تخصیص بهینه آب در دشت شازند

دوره 10، شماره 2، مهر 1399، صفحه 347-363
مجید کارخانه؛ احمد سرلک؛ کامبیز هژبر کیانی

5.

بررسی نقش بازارهای آب کشاورزی در قیمت‌گذاری و تخصیص منابع آب (مطالعۀ موردی: بازار آب مجن)

دوره 45، شماره 4، دی 1393، صفحه 761-773
عباس بهلولوند؛ سید کاظم صدر؛ سید ابوالقاسم هاشمی

6.

تحلیل تأثیرات اقتصادی و اجتماعی ایجاد و توسعة بازار آب در بخش کشاورزی (مطالعة موردی اراضی پایین‌دست سد شیرین‌درة بجنورد)

دوره 48، شماره 3، آذر 1392، صفحه 107-128
علی کرامت زاده؛ امیرحسین چیذری؛ غلامعلی شرزه ای

7.

تخصیص بهینۀ منابع آب در بخش کشاورزی با کاربرد مدل استاکلبرگ - نش-کورنو و تأکید بر بازار آب (مطالعۀ موردی: طرح انتقال آب با لوله منطقۀ سیستان)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 273-289
زهرا غفاری مقدم؛ ابراهیم مرادی؛ محمود هاشمی تبار؛ علی سردارشهرکی

8.

نقش بازار آب در تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با رهیافت برنامه‌ریزی ریاضی اثباتی (PMP)(مطالعه موردی: اراضی پایین دست سد شیرین دره بجنورد)

دوره 42، شماره 1، آبان 1390، صفحه 29-44
علی کرامت زاده؛ امیرحسین چیذری؛ غلامعلی شرزه ای


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب