1.

تبیین رابطه سرمایه اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی: فراتحلیل پژوهش‌های بازه زمانی 1401-1388

دوره 16، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 129-148
اکبر ذوالفقاری

2.

توجیه باورهای دینی براساس کارکرد روان شناختی آنها در قرآن کریم

دوره 7، شماره 8، بهمن 1389، صفحه 47-66
نرگس نظرنژاد؛ لیلا شرف تادوانی

3.

دین در دورۀ شانگ

دوره 55، شماره 2، آذر 1401، صفحه 292-269
قربان علمی

4.

مبانی روانشناختی و تربیتی پرورش باورها و پدیدآیی رفتارهای مذهبی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 133-143

5.

مطالعه میزان و نوع استفاده از ماهواره و رابطه ی آن با دینداری جوانانِ شهر و روستاهای سنندج

دوره 10، شماره 1، فروردین 1394
حسین میرزایی؛ نافع باباصفری

6.

نقشه پنهان به مثابه دست آورد باورهای دینی در مسکن سنتی کویری ایران

دوره 37، شماره 0، فروردین 1388
دکتر صدیقه مسائلی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب