1.

اعراض از حق مالکیت از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران

دوره 50، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 33-56
امید توکلی کیا؛ حمید بهرامی احمدی

2.

امکان سنجی اعراض از یاخته های جنسی و جنین و پیامدهای آن در فقه امامیه

دوره 52، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 205-224
بی بی صدیقه مکی؛ علی مظهر قراملکی؛ سعید نظری توکلی

3.

بازخوانی قاعدۀ فقهی اعراض

دوره 13، شماره 2، تیر 1396، صفحه 389-412
عبدالحسین رضائی راد

4.

جنین آزمایشگاهی از دیدگاه مسئولیت مدنی

دوره 7، شماره 1، فروردین 1390، صفحه 113-128
سید علی‌محمد یثربی

5.

حسن نیت در اجرای قرارداد در حقوق انگلیس و ایران

دوره 40، شماره 2، تیر 1389
فخر الدین اصغری آقمشهدی؛ حمیدرضا ابوئی

6.

مطالعۀ تطبیقی اعراض در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه

دوره 8، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 85-101
رحیم پیلوار


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب