1.

بازتاب اندیشه‎های علمی در نگارگری

دوره 22، شماره 3، مهر 1396، صفحه 85-94
مریم کشمیری؛ زهرا رهبرنیا

2.

بررسی مفهوم زمان و مکان در نگارگری ایرانی

دوره 31، شماره 31، مهر 1386
دکتر مصطفی گودرزی؛ گلناز کشاورز

3.

پارادوکس شکل انسان در نگارگری مکتب اصفهان با تاکید بر تک نگاره ها

دوره 31، شماره 31، مهر 1386
حسین ابراهیمی ناغانی

4.

تأثیر نگارگری ایرانی بر عناصر بصری حمزه‌نامه با تأکید بر مکتب تبریز

دوره 22، شماره 2، تیر 1396، صفحه 31-44
فاطمه طهماسبی عمران؛ نادیا معقولی

5.

تجلی عشق برنگارگری ایرانی - اسلامی (بررسی قصه خسرو و شیرین)

دوره 16، شماره 16، دی 1382
دکتر زهرا رهنورد

6.

تحلیل آیکونوگرافیک نقش زنان در نگاره‌های سوگ و ارتباط ایشان با آئین‌های کشاورزی با تاکید بر نگاره‌هایی از ادوار ایلخانی، تیموری و صفوی

دوره 14، شماره 4، دی 1401، صفحه 653-677
مرضیه جعفرپور؛ زهره طباطبایی جبلی

7.

ملاحظاتی دربارۀ زیباشناسی نگارگری اسلامی

دوره 5، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 15-32
محمدرضا ابوالقاسمی

8.

نگارگری ایرانی تجلی گاه ملکوت خیال* ( با تأکید بر آرای شیخ شهاب الدین سهروردی در بارة عالم خیال(مثال))

دوره 4، شماره 48، خرداد 1391، صفحه 19-27
پرویز اسکندرپور خرمی؛ فاطمه شفیعی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب