1.

ارزیابی و پایش سیاست‌های تأمین مسکن گروه‌های کم‌درآمد شهری از منظر شاخص‌های پایداری مسکن (مطالعة موردی: مسکن مهر گرگان)

دوره 7، شماره 4، دی 1398، صفحه 723-741
ابراهیم معمری؛ جعفر میرکتولی؛ خدارحم بزی

2.

ارزیابی و تحلیل کارکردپذیری طرح‌های معماری مسکن در اندازه کوچک* نمونه موردی: مجموعه پنجاه هزار واحدی غدیر مسکن مهر

دوره 20، شماره 3، آذر 1394، صفحه 95-104
حمیدرضا انصاری

3.

بازشناسی چارچوب توسعه درون‌زا در تناسب با نقد سیاست‌های جاری توسعه مسکن (مسکن مهر) نمونه موردی: شهر نطنز

دوره 43، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 113-132
نوید سعیدی رضوانی؛ داود کاظمی

4.

بررسی آثار محیط‌زیستی ساخت‌و‌ساز پروژۀ مسکن مهر شهرستان محمودآباد مازندران

دوره 40، شماره 3، آذر 1393، صفحه 603-619
سید علی جوزی؛ تانیا جعفری نسب

5.

سکونتگاه‌های جدید و بازتولید نابرابری اجتماعی (تجربة زیستة ساکنان مسکن مهر صدرای شیراز)

دوره 8، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 199-222
حسین ایمانی جاجرمی؛ مهدی مسعودیان

6.

سنجش رابطۀ محیط با ترس از جرم در مجموعه های مسکن مهر (مطالعۀ موردی: شهرستان پاکدشت)

دوره 5، شماره 4، دی 1396، صفحه 515-537
محمدامین خراسانی؛ مصطفی توانا؛ مینا صوفی نیستانی

7.

شناسایی چالش‌ها و ارزیابی عملکرد مسکن مهر از دیدگاه شهروندان (مطالعۀ موردی: شهرک پردیس- کازرون)

دوره 50، شماره 3، مهر 1397، صفحه 609-625
علی شمس‌الدینی؛ عماد صفاریان؛ محمد رضا نکویی بخش

8.

مسکن مهر و حق به شهر جماعت‌های جدید: مطالعۀ موردی پروژۀ پرند

دوره 7، شماره 2، مهر 1394، صفحه 241-258
پویا علاءالدینی؛ مریم جمشیدی نسب

9.

مقایسۀ ساخت کالبدی-فضایی و اجتماعی-اقتصادی مساکن مهر از منظر ساکنان (مورد مطالعه: شهر جدید سهند تبریز و شهر گلبهار مشهد)

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 719-747
محمدتقی پیربابایی؛ اصغر مولایی؛ عاطفه صداقتی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب