1.

آلودگی ایمریایی گاوهای شیری در دامداریهای صنعتی اطراف کنگاور در استان کرمانشاه

دوره 70، شماره 3، مهر 1394، صفحه 263-271
محمد یخچالی؛ رضا علی رحمتی

2.

بروز آلودگی با کریپتوسپوریدیوم رایانی‌ ‌در گاوهای ایران

دوره 67، شماره 2، تیر 1391، صفحه 127-133
عماد چنگیزی؛ محمدرضا سلیمی بجستانی؛ عباس جواهری وایقان

3.

مطالعه اثرات برون‌تنی عصاره های چای سبز (کاملیا سیننسیس) و آویشن( تیموس ولگاریس) بر اسپرولاسیون اووسیست‌های ایمریا انگل جوجه‌های گوشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1401
علی خوش نژاد؛ محمد یخچالی؛ فرناز ملکی فرد

4.

مطالعه الگوی دفع اووسیست و تغییرات وزن ناشی از آلودهسازی تجربی گوسالههای نوزاد با کریپتوسپوریدیوم پارووم

دوره 70، شماره 3، مهر 1394، صفحه 241-248
فیصل ضرغامی؛ محمدرضا مخبردزفولی؛ صادق رهبری؛ پرویز شایان؛ الهه ابراهیم زاده؛ محمود بلورچی؛ صمد لطف الله زاده

5.

مطالعه آلودگی کریپتوسپوریدیوم در گاو و گاومیش در دامداری‌های اطراف شهرستان مهاباد

دوره 75، شماره 2، تیر 1399، صفحه 147-155
امید نورانی کلیجی؛ محمد یخچالی؛ فرناز ملکی‌فرد


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب