1.

ارزیابی روش های پهنه بندی فرسایش خندقی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز آبگندی)

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 119-132
عبدال شهریور؛ صمد شادفر؛ مجید خزایی؛ بهزاد عادلی

2.

بررسی آستانه توپوگرافی و عوامل موثر بر رسوب‌زایی و گسترش خندق‌هادر منطقه نی‌ریز استان فارس

دوره 63، شماره 1، خرداد 1389، صفحه 41-52
سیدمسعود سلیمان پور؛ مجید صوفی؛ حسن احمدی

3.

بررسی عوامل مؤثر در تولید رسوب حاصل از فرسایش خندقی در حوضه‌های آبخیز کوچک (مطالعه موردی: حوضه آبخیز دره کره ـ بوشهر)

دوره 41، شماره 69، آذر 1388
علی‌اکبر نظری سامانی نظری سامانی؛ حسن احمدی؛ محمد جعفری؛ جمال قدوسی

4.

پهنه‏ بندی خطر فرسایش خندقی با استفاده از مدل دمپستر‌ـ شفر در حوضۀ آبخیز قرناوه، استان گلستان

دوره 3، شماره 2، تیر 1395، صفحه 219-231
کاظم صابر چناری؛ عبدالرضا بهره مند؛ واحد بردی شیخ؛ چوقی بایرام کمکی

5.

پیش‌بینی حساسیت فرسایش خندقی و مخاطرات آن در حوضۀ آبخیز کلوچه بیجار با استفاده از مدل‌های پیش‌بینی‌کنندۀ مکانی

دوره 9، شماره 2، تیر 1401، صفحه 89-107
هیمن شهابی؛ زانیار امیری؛ عطااله شیرزادی

6.

تحلیل و بررسی نقش عوامل توپوگرافی و مرفوژنزدرخندق زایی

دوره 36، شماره 3، آبان 1384
مریم بیاتی خطیبی

7.

تعیین آستانه‏ های اقلیمی و توپوگرافیکی برای شروع فرسایش خندقی در شیب‏ های نواحی نیمه ‏خشک (مطالعة موردی: حوضة اوجان‏چای، دامنه‏ های شرقی کوهستان سهند)

دوره 53، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 431-445
مریم بیاتی خطیبی

8.

عوامل موثر بر شکل‌گیری خندق در زیر حوضه‌های نویز و حاشان با استفاده ازسنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

دوره 41، شماره 1، شهریور 1389
امیر رئیسی نشاط؛ فریدون سرمدیان؛ حسینقلی رفاهی؛ منوچهر گرجی

9.

کاربرد ماشین بردار پشتیبان (SVM) و درخت رگرسیون تقویت‌شده (BRT) جهت مدل‌سازی حساسیت فرسایش خندقی درحوضه آبخیز رودخانه شور (شهرستان مُهر)

دوره 55، شماره 4، دی 1402، صفحه 83-101
عقیل مددی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ سعید نگهبان؛ مهری مرحمت

10.

مدل سازی مشخصات ژئومتری فرسایش خندقی (مطالعه موردی: استان ایلام)

دوره 71، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 915-928
قباد رستمی زاد؛ علی سلاجقه؛ علی اکبر نظری سامانی؛ جمال قدوسی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب