1.

آسیب‌شناسی مدیریت یکپارچه شهری در تهران از منظر سیاستگذاری و تصمیم‌گیری شهری

دوره 3، شماره 46، تیر 1390، صفحه 27-38
غلامرضا کاظمیان؛ زهره میرعابدینی

2.

بررسی مقایسه‌ای شیوه‌های اثربخش تحقق مشارکت مدنی در سیاستگذاری شهری ایران و فرانسه

دوره 3، شماره 3، آذر 1396، صفحه 123-135
زهرا طیه

3.

سیاستگذاری شهری در ایران: ارائۀ یک مدل کاربردی (مطالعۀ موردی: کلان‌شهر کرمان)

دوره 48، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 163-173
یوسف مسلمی مهنی

4.

شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های موضوعی اثرگذار در تدوین سیاست ملی شهری ایران

دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 9-25
معصومه میرصفا؛ سارا حبیبی؛ میثم بصیرت؛ حسین اصلی پور

5.

طراحی الگوی مسئولیت فرهنگی شرکت‏ها در سیاستگذاری شهری

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 145-167
کیومرث اشتریان؛ بشیر خالقی پور

6.

مقدمه ای بر شناخت مثلث بهینه‌گی در سیاستگذاری جدید شهری

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 289-298
حمیدرضا ملک محمدی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب