1.

ایران، خاستگاه سفالینۀ گونۀ موسوم به کوباچه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1388، صفحه 143-160
فیروز مهجور

2.

باغ تاریخی تاج آباد نطنز

دوره 2، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 61-92
تورج خسروی جاوید

3.

بررسی تأثیر تحولات اجتماعی و فرهنگی در دوره‌های صفوی و قاجار بر چهره‌نگاری و پیکره‌نگاری زن

دوره 11، شماره 2، تیر 1398، صفحه 271-286
مرضیه رشیدی؛ علی‌رضا طاهری

4.

بررسی تطبیقی پوشش زنان تصویر شده در شاهنامۀ بایسنقری و شاه طهماسبی

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 531-551
مریم انصاری یکتا؛ رضوان احمدی پیام

5.

تخت سلیمان در گذر زمان (بررسی تحولات تاریخی تخت سلیمان در دوره اسلامی با اتکا به منابع تاریخی)

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 27-48
مهدی بیگ محمد پور؛ کریم حاجی زاده باستانی

6.

جایگاه اجتماعی زنان نوازنده در نگاره‌های ایران و هند مطالعه موردی: عصر صفوی و گورکانی

دوره 13، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 31-57
ابولقاسم دادور؛ هانیه رضایت بخش رضایی

7.

جغرافیای تاریخی مکران در دوره صفوی بر اساس نقشه‌های تاریخی اروپاییان

دوره 13، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 95-118
عبداله صفرزایی؛ یاسر ملازئی

8.

خوانش تشریفات خوراک و خوان درباری صفوی از خلال متون تصویری و نوشتاری

دوره 12، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 183-206
میترا زینلی اصلانی؛ فهیمه زارع زاده؛ سمیرا رویان

9.

سیر تطوّر جاذبه‌های بصری «ی معکوس» در کتیبه‌های ثلث از عصر مغول تا صفویه

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 79-92
شهاب شهیدانی

10.

شدود سه‌گانه در آثار مراغی و فرزندش عبدالعزیز

دوره 24، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 49-58
سید حسین میثمی

11.

مطالعه انسان شناختی هدایای دوره صفوی به دربار عثمانی: مطالعه موردی پوشاک و زیراندازها

دوره 11، شماره 2، بهمن 1400، صفحه 326-305
سمیه نوری نژاد

12.

مقایسه تطبیقی گلستان هنر با مناقب هنروران ( بخش نقاشی و نقاشان)

دوره 4، شماره 49، مهر 1391، صفحه 45-56
علی اصغر میرزایی مهر

13.

مقایسه ی ارتباطات بصری در خط نستعلیق بین دو شیوه ی صفوی و معاصر(میرعماد و امیرخانی)

دوره 23، شماره 2، تیر 1397، صفحه 35-46
روح الله اسحاق زاده؛ حمید صادقیان؛ الهام روحانی اصفهانی

14.

مقایسۀ تطبیقی جایگاه زنان در مجالس موسیقی دورۀ تیموری و صفویه بر اساس نگاره‌های برجای مانده

دوره 12، شماره 3، مهر 1399، صفحه 437-462
حبیب شهبازی شیران؛ سید مهدی حسینی نیا؛ اسماعیل معروفی اقدم؛ زهرا نصراللهی

15.

نقش ادبیات داستانی در بررسی آثار هنری بر پایۀ نظریۀ جامعه‌شناسی واثنو (مطالعۀ موردی: نگارگری صفوی و رمان نام من سرخ اثر اورهان پاموک)

دوره 15، شماره 1، آذر 1402، صفحه 129-145
یاسمن فرهنگ‌پورسامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب