1.

ارزیابی عملکرد مدل‌های AWBM، Sacramento و SimHyd در شبیه‌سازی رواناب حوضه امامه با استفاده از بهینه‌ساز واسنجی خودکار الگوریتم ژنتیک

دوره 50، شماره 7، آذر 1398، صفحه 1759-1769
محمدرضا محمدی وند؛ شهاب عراقی نژاد؛ کیومرث ابراهیمی؛ فرشته مدرسی

2.

مقایسه عدم قطعیت مدل‌های تغییر اقلیم AOGCM-TARو AOGCM-AR4 در تاثیر بر رواناب حوضه در دوره آتی

دوره 38، شماره 3، آذر 1391، صفحه 175-188
علیرضا کمال؛ علیرضا مساح بوانی

3.

مقایسه عملکرد سه مدل هیدرولوژی SWAT، IHACRES و SIMHYD در شبیه سازی رواناب حوضه قره‌سو

دوره 2، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 25-40
محمدرضا گودرزی؛ باقر ذهبیون؛ علی رضا مساح بوانی؛ علی رضا کمال


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.