1.

بازتاب تحولات سیاسی و اجتماعی در سینمای شوروی و روسیه

دوره 12، شماره 1، فروردین 1398، صفحه 177-197
زهرا محمدی؛ طاهره سلگی

2.

بررسی امکان جاودانگی فردی از منظر ویلیام جیمز با تکیه بر آرای یوجین فونتینل

دوره 12، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 61-86
عبدالرسول کشفی؛ ثریا کرمی

3.

فردگرائی جدید و تلفن همراه: تکنولو‍ژی فردگرائی و هویت

دوره 5، شماره 0، مرداد 1387
رضا عاملی؛ سعید رضا عاملی

4.

«هویت فردی» و مبانی انسان‌شناختی آن در اندیشه ابن‌سینا

دوره 55، شماره 1، شهریور 1401، صفحه 236-215
آیسودا هاشم پور؛ فروغ السادات رحیم پور


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب