1.

-

دوره 5، شماره 0، آبان 1383
A. Mahboubi؛ L.Gonzalez؛ M. Najafi؛ R., Moussavi-Harami؛ V. Yahya-Sheibani

2.

Late Barremian-Early Aptian Ammonites from the Tirgan Formation, Kopet-Dagh Sedimentary Basin, NE Iran

دوره 30، شماره 1، فروردین 2019، صفحه 51-59
Morteza Taherpour Khalil Abad؛ Seyed Hamid Vaziri؛ Masoumeh Molaei؛ Seyed Naser Raisossadat

3.

پتروگرافی و ژئوشیمی دولومیت‌ها در نهشته‌های کرتاسه زیرین شرق اصفهان

دوره 33، شماره 3، شهریور 1387
مهران مرادپور؛ محمدحسین آدابی

4.

تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی سنگ آهک های کرتاسه زیرین در منطقه امان آباد واقع در جنوب مشهد

دوره 3، شماره 0، بهمن 1383
محبوبی ، اسداله؛ موسوی حرمی ، رضا؛ نجفی، مهدی؛ یحیی شیبانی، وصال


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب