1.

ارزیابی میزان پاسخگویی فضاهای عمومی شهری به نیازهای معلولان جسمی حرکتی (مطالعة موردی: خیابان فردوسی شهر سنندج)

دوره 7، شماره 3، مهر 1398، صفحه 509-532
مریم رضائی؛ هانیه نصیری اردلی

2.

بررسی رابطۀ عوامل روانی‌ـ اجتماعی اعتیاد به اینترنت (مطالعۀ موردی: دانشجویان دختر دانشگاه یزد)

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 473-492
مسعود حاجی زاده میمندی؛ سمیه وکیلی قاسم آباد؛ اکرم میرمنگره

3.

چالش‏های فرهنگی و هویتی جانبازان جنگ تحمیلی

دوره 19، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 113-140
موسی عنبری؛ قاسم اویسی فردویی

4.

روابط اجتماعی در جامعۀ شهری: بررسی عوامل اجتماعی و روانی مؤثر بر احساس تنهایی (مورد مطالعه: شهروندان تهرانی)

دوره 6، شماره 2، تیر 1396، صفحه 257-283
عبدالحسین کلانتری؛ سید سعید حسینی زاده آرانی

5.

مطالعه پدیده استفاده‌ اعتیادی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان (25-15 سال) شهر تهران

دوره 2، شماره 2، مهر 1386
سعید معیدفر؛ کرم حبیب پور گتابی؛ احمد گنجی


سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب